PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
laatste nieuws laatste nieuws

   Intrede Ds. van Keulen  d.d. 13 dec 2020     

Als Open Hof gemeente zijn wij zeer verheugd dat op 13 december a.s. Ds. Dirk van Keulen als predikant verbonden zal worden aan onze gemeente.

Graag hadden wij u voor deze dienst uitgenodigd, maar dat is vanwege het coronavirus niet mogelijk. Wel nodigen wij u van harte uit om de dienst digitaal met ons mee te vieren.

De dienst van verbintenis, waarin Ds. Wout Oosterhof voor zal gaan, zal plaatsvinden op zondag 13 december om 10.00 uur.
U kunt deze dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl, waar u via Overijssel>Rijssen>Open Hof terecht komt bij de live uitzending van de dienst in de
Open Hof te Rijssen. Mocht u op 13 december niet in de gelegenheid zijn om de dienst mee te vieren, dan kunt u dat later alsnog via deze site doen.

Vol vertrouwen en met blijdschap kijken wij uit naar de komst van Dominee Dirk van Keulen!

Met een hartelijke groet,
Nico van Geenen (voorzitter) en Gerrit Pluimers (scriba
 
                               
 


BERICHT VAN HET MODERAMEN dd 16-10-20

Beste gemeenteleden,
De laatste persconferentie van de overheid afgelopen dinsdag  heeft er toe geleid dat er weer een aantal maatregelen is getroffen voor onze samenleving om het corona virus te bestrijden.
Deze week heeft het moderamen intensief overleg gehad over het al dan niet doorgaan met diensten in de huidige vorm t.w. 30 kerkgangers exclusief de mensen die de dienst organiseren.
Alle richtlijnen van de overheid en de PKN  zijn doorgenomen en er is  aan de hand daarvan  besloten om de diensten in deze vorm voorlopig voort te zetten. Tevens heeft het moderamen van de kerkertaad in overleg met de diaconie besloten om voorlopig geen Heilig Avondmaal te vieren.

Mochten zich de komende weken veranderingen voordoen en er op een complete lockdown wordt aangedrongen dan zullen we  alsnog overgaan op de digitale diensten. 
Namens het moderamen van de Open Hof
Nico van Geenen  
 

*** vooor de laatste versie van  Gebruiksplan kerkgebouw kijk in dowloads***
 
 extra maatregelen voor bezoeken van de kerkdiensten i.v.m.Corona
Door de nieuwe uitbraak zijn aanvullende maatregelen nodig.

De volgende aanvullende maatregelen zijn van kracht:

- Kerkdiensten (met ingang van zondag 11 oktober):
 Men wordt dringend  verzocht een mondkapje te dragen bij binnenkomst
in de Open Hof.  Als men plaats heeft genomen, kan het mondkapje af.
- Bij het verlaten van de kerkzaal dient men het mondkapje weer te dragen.
- Bijeenkomsten (met onmiddellijke ingang): Er worden in de Open Hof
voorlopig geen bijeenkomsten gehouden, met uitzondering van
kerkdiensten.
Vanzelfsprekend worden de maatregelen die eerder al waren genomen,
nageleefd, en is het gebruiksplan van toepassing.

Gerrit Pluimers, scriba

Kinder(en)kerk

Nu de regels van het RIVM aangescherpt zijn en wij maar met 30 mensen samen mogen komen is er na goed overleg besloten dat de KND alleen plaats zal vinden op de derde zondag van de maand. Er is dan tijdens de hele kerkdienst Kinderkerk voor kinderen van 3  t.m. 12 jaar oud. Zij komen samen in de consistorie van de kerk, steken een kaarsje op, bidden, luisteren naar een verhaal en naar een lied en ontmoeten elkaar rond het licht van God. 
Zo komen zij op een vierende en creatieve wijze in aanraking met het geloof.

Iedereen is welkom, maar geef je wel even op van te voren bij Daphne Scherphof. Haar telefoonnummer is : 0655542964. 
Er is een groepsapp met alle ouders waarin de nieuwe uitnodiging en waarin een korte samenvatting van wat er gedaan is gezet wordt met af en toe een foto. Kinderen en ouders (en leiding) zijn tot nu toe erg enthousiast!!

Dus wees welkom!
Dit jaar is er nog Kinderkerk op 15 november en op 20 december.
 

Woord van bemoediging

voor gemeenten in de Protestantse Kerk in

Nederland  Lees hier verderkerktijd.nl
Tot nu toe hebben zich al veel personen aangemeld voor KERKTIJD.NL   Om in aanmerking te komen voor een uitnodiging = bezoek aan een dienst, moet u zich aanmelden via de mail die u heeft ontvangen of via opgave na een telefoontje van de wijkouderling. U ontvangt dan een uitnodiging voor de komende dienst indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.
Heeft u geen mail ontvangen of geen telefoontje, dan kunt ook zelf een aanmeldformulier downloaden via 
https://app.kerktijd.nl/member/register/7d3cb82c-4152-4dc5-8c4b-20cd59c1429f

Om samen te kunnen komen moeten wij echter als kerk voldoen aan een aantal regels van het RIVM, waarbij uw gezondheid en die van uw naasten het belangrijkste is. Om alles zo goed mogelijk in banen te leiden hebben wij als Open Hof een gebruikersplan opgesteld. U vindt dit op de website en het ligt in de hal van de kerk.
Uitgangspunt zijn de regels van het RIVM:
  • Houd  1,5 meter afstand van elkaar als u niet één huishouden bent
  • Desinfecteer uw handen
  • Blijf thuis bij klachten
Lees verder om meer informatie te verkrijgen hoe de kerkdiensten weer opgestart gaan worden
  


 

***** COLLECTE*****
Helaas kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij onze diensten in de Open Hof, daardoor missen wij een belangrijk deel van de collecte inkomsten. Het doel van de wekelijkse collecte wordt op de beamer zichtbaar gemaakt
 U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekening van de Open Hof :

Diaconie Open Hof : Rekeningnummer diaconie NL 81 RABO 0347 3735 42

De kerk: Rekeningnummer kerk: NL 28 RABO 0373 7279 41
 

     of d.m.v.

Bij gebruik van de Givt app: vul 2 bedragen in,

•Het eerste bedrag is voor de diaconie
•Het tweede bedrag is voor de Kerk,
•tik op “volgende”,
•tik op “ lijst”, zoek ”PKN Rijssen Open Hof”
•tik op “geven”
•tik op “volgende”.
 DANK VOOR UW BIJDRAGE

***** TIP *****  De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl  

                        Digitale collecte giften zijn natuurlijk welkom. Digitaal collecteren
                 

 
terug
 
 
*
KOMENDE KERKDIENSTEN
voor het bijwonen van de komende diensten
moet u zich eerst aanmelden op kerktijd@openhof-rijssen.nl
daarna kunt u, op uitnodiging de dienst bijwonen.

Zondag 6 dec. 2020
2e Advent 
Voorganger : Ds. R. Vedders- Dekker,
Markelo

ook via Kerk tv/ radio
 
 
*


 
*
ACTIVITEITEN
Open Hof Café

elke vrijdagmorgen  "OpenHof Café"
I.V.M. CORONA RICHTLIJNEN 
MOMENTEEL GEEN 
"OPEN HOF CAFÉ 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.