PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
laatste nieuws laatste nieuws
****ONLINE KERKDIENST****
 Zondag 29 maart en 5 april  is er een dienst in de Open Hof, deze dienst is ALLEEN te zien en te horen op Kerkdienst gemist en kerkradio. Voorganger in deze dienst is Ds. A. Gouma.
De dienst is niet toegankelijk voor toehoorders.
  TIP  klik op het onderste menu en vervolgens op kerkdienst gemist.nl  
digitale collecte giften zijn natuurlijk welkom. https://vimeo.com/398825744


****Nieuwsbrief Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof****
19 maart 2020 
Beste gemeenteleden van de Open Hof, 
De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons allemaal in zijn greep. Vanuit de kerkenraad willen we via deze digitale nieuwsbrief met u delen wat dit betekent voor onze gemeente. De tweede nieuwsbrief ontvangt u als bijlage bij het kerkblad, dat in de week van 28 maart wordt verspreid. Via de website www.openhof-rijssen.nl wordt u op de hoogte gehouden van eventuele bijzonderheden. Als u iemand kent die geen mail heeft, wilt u de informatie uit deze nieuwsbrief dan s.v.p doorgeven? Alvast bedankt.

Rondom de kerkdiensten 
We hebben besloten om met ingang van zondag 22 maart elke zondag om 10 uur een kerkdienst uit te zenden vanuit de Open Hof via de Kerk-tv. U kunt de dienst live volgen en ook achteraf bekijken via www.kerkdienstgemist.nl – Overijssel – Rijssen – Open Hof. De uitzending begint ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst. De diensten zullen meestal ingevuld worden door onze predikant Astrid Gouma.
Bij de kerkdienst zullen alleen mensen aanwezig zijn, die een taak hebben in de dienst. 

Gemeenteactiviteiten
Alle andere activiteiten in het kerkgebouw en bijeenkomsten bij gemeenteleden thuis komen te vervallen.Ook de bijeenkomst voor ouders van jonge kinderen gaat niet door vanwege de maatregelen rond het corona-virus. Zodra het mogelijk is gaat het jeugdmoderamen weer een nieuwe poging doen om deze middag te organiseren.
Omzien naar elkaar
Juist in deze onzekere tijd is het van wezenlijk belang dat wij zorg hebben voor elkaar.
‘Let een beetje op elkaar’ is een veel gehoorde uitspraak in de afgelopen periode. Nu doen we dat als kerk al jarenlang maar vandaag zoeken wij naar oude en nieuwe mogelijkheden om elkaar nabij te zijn.

Voor ouderen, zieken en kwetsbare mensen kan deze periode een angstige en eenzame periode zijn. Er komt geen bezoek meer, boodschappen halen wordt moeilijk, de hond uitlaten is te veel, werk valt weg en er is geen inkomen meer. Er kan er zoveel zijn wat het leven voor u en uw naasten moeilijk maakt.

Als Open Hof gemeente willen wij er graag voor elkaar zijn, maar daar hebben wij uw hulp bij nodig. Wilt u juist in deze tijd doorgeven wat wij voor u kunnen betekenen? En dat kan zijn naast bv een luisterend oor: boodschappen doen, de hond uitlaten, telefonisch contact hebben of……?. Laat het ons (ouderlingen en contactpersonen) wetenNatuurlijk is het ook fijn als u zelf iemand belt om uw belangstelling te tonen. Een kaartje is ook altijd welkom! 

Mocht u juist aan willen bieden om iets te betekenen voor een ander, dan horen wij (ouderlingen of contactpersonen) dat ook graag, zodat we samen sterk kunnen zijn en samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. 
Mocht u in deze periode ziek worden, geeft u het s.v.p. door dan kijken we met elkaar wat goed en verstandig is in een mogelijk contact. Wilt u ook de ziekenhuisopnames doorgeven zodat wij als gemeente een kaartje kunnen sturen o.i.d. Mocht u een telefoonnummer niet meer hebben, dan kunt u contact opnemen met onze scriba Jennita Paalman via de mail (of evt. telefoon). Haar gegevens vindt u in het colofon van het kerkblad.


We zijn er als Open Hof ook voor onze medemens die niet aangesloten is bij een kerk. De diaconie van de Open Hof heeft zich  aangesloten bij #nietalleen. Iedereen, onafhankelijk van lidmaatschap van een kerk kan zich hier melden met een probleem. Wij als diaconie  proberen dan een oplossing  te zoeken. zie: www.nietalleen.nl.   

   Zo proberen  we,  juist in deze moeilijke tijd, samen gemeente van Christus te zijn en om te zien naar elkaar. 

Voor creatieve gebedsideeën die je met kinderen kunt doen, kunt u op deze site kijken:  
https://creatiefkinderwerk.nl.

Een dagelijkse podcast van enkele minuten met tekst en muziek. “zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande” kunt u vinden op https://kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:Luistertroost  

Een voorbeeld voor een dienst die je thuis in het gezin kunt houden vindt u op:
https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/thuisviering-voor-zondag-22-maart-2020/ : 

Als bemoediging willen wij u graag lied 416 meegeven, zodat wij met elkaar en in geloof de verbondenheid als één gemeenschap voelen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


Hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
Jennita Paalman, scriba kerkenraad Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof
samen met de actiegroep van de nieuwsbrief: Willy Hebbink, Marjon Smelt, Sieb Terpstra en Astrid Gouma. 


 
*****BERICHT VAN HET JEUGDMODERAMEN****
De bijeenkomst voor ouders van jonge kinderen gaat niet door. Vanwege de maatregelen rond het corona-virus wordt deze activiteit afgelast. Zodra het mogelijk is gaan we weer een nieuwe poging doen om deze middag te organiseren.
Met vriendelijke groeten, het jeugdmoderamen

  **** Alle diensten zijn afgelast****
De PKN heeft vanwege het Coronavirus aangeraden om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. De Open Hof volgt dit advies. Dit betekent dat er de komende drie weken geen diensten zullen zijn met toehoordersDit geldt dus ook voor de Vespers en het Open Hof café. Daarnaast heeft de diakonie besloten om ook de Paasmiddag van 1 april af te gelasten.

Via de collecte app Givt kunt u vanuit huis de diakonie en de kerk toch blijven steunen. Hiervoor zoekt u in de lijst van de Givt app naar PKN Rijssen Open Hof. Of klik op de link voor meer info https://vimeo.com/398825744

Wij zullen u de komende weken via de website van verdere informatie voorzien.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof                


De KINDERKERK    21 juni
                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Ook in onze kerk gaan we digitaal collecteren
                                        voor infohttps://www.givtapp.net/download
MEER INFO
https://vimeo.com/398825744

________________________________________________________________________________________________


 

 

                            
     


 
terug
 
 
*
KOMENDE KERKDIENSTEN
Zondag 29 maart
10.00 u.

Voorganger Ds. A. Gouma
alleen via Kerk tv / Kerkradio


Zondag 5 april Palmzondag
10.00 u

Voorganger Ds. A. Gouma
alleen via Kerk tv / Kerkradio
 
 
*


 
*
ACTIVITEITEN
Open Hof Café

i.v.m. coronavirus geen OpenHof Café
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.