PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Moderamen Moderamen
Het dagelijks bestuur van de kerk wordt gevormd door het moderamen. 
Het moderamen bestaat uit vertegenwoordigers van alle geledingen binnen de kerkenraad. Dat betekent dat er altijd een diaken, een ouderling, een kerkrentmeester en een jeugdouderling of –diaken en een predikant aan deelneemt. 
De belangrijkste taak van het moderamen is het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen. 
Het moderamen vergadert maandelijks.

Het moderamen bestaat op dit moment uit de onderstaande personen: 

Samenstelling moderamen: 
Het moderamen bestaat uit: 
- Rita Meilink
- Jennita Paalman
-Wim Geerling
- Ina Brinks / blijft misschien tot 1 jan. 2020
- Ds. Astrid Gouma

JEUGDMODERAMEN
Taak en samenstelling jeugdmoderamen;  Het jeugdwerk wordt gedragen door heel de gemeente. Een speciale taak in het jeugdwerk is opgedragen aan het jeugdmoderamen. Het jeugdmoderamen bestaat uit: twee jeugdouderlingen, twee jeugddiakenen en de predikant. Het jeugdmoderamen is in zijn totaliteit vertegenwoordigd in de Kerkenraad. Ook in het moderamen heeft iemand van het jeugdmoderamen zitting.  Het is de taak van het jeugdmoderamen om het jeugdwerk te organiseren en te coördineren en wordt in de uitvoering ervan bijgestaan door: oppasdienst, kindernevendienst, 10-ernevendienst, leiding Bambinos, catecheseteam, kampcommissies, jeugddienstcommissie & krabbeldienstcommissie.  De leden zijn:  - Rita Meilink - Eef Agteresch   
 
terug
 
 
*
KOMENDE KERKDIENSTEN
Zondag 29 maart
10.00 u.

Voorganger Ds. A. Gouma
alleen via Kerk tv / Kerkradio


Zondag 5 april Palmzondag
10.00 u

Voorganger Ds. A. Gouma
alleen via Kerk tv / Kerkradio
 
 
*


 
*
ACTIVITEITEN
Open Hof Café

i.v.m. coronavirus geen OpenHof Café
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.