PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
belangrijk nieuws belangrijk nieuws

*** belangrijke mededeling  dd 15 JAN. 2021 ***
Gemeenteleden van de Open Hof,

14 Januari 2021 heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht aangaande kerkdiensten .

Ik citeer:   Het moderamen van de Protestantse Kerk is naar buiten gekomen met een verklaring over de jongste corona-ontwikkelingen en adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus tot en met 7 februari 2021 , tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen.

De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn zoals U ongetwijfeld deze dagen via de media hebt vernomen.

Het moderamen  heeft donderdagmiddag via Zoom hierover overleg gehad en hebben unaniem het besluit genomen het advies van de PKN met onmiddellijke  ingang op te volgen.

Concreet houdt dit in dat we de komende  zondagen met een minimale bezetting de online diensten zullen uitzenden.

De bezetting op de zondagmorgen zal zijn : predikant, ouderling, een persoon van het beamteam, koster en organist. Om bovengenoemde redenen zullen ook de diaken en de lector geen taak in de dienst hebben.

Er is door de beide predikanten al aan gegeven hoe zo’n dienst er ongeveer gaat uitzien, bijv. de teksten van de liederen uit te spreken als voorganger met eventueel achtergrondmuziek van orgel of opgenomen muziek.   Ook de omroepen EO en KRO/NCRV stellen rechtenvrije video’s van liederen beschikbaar.

Onder de gegeven omstandigheden willen we online blijven uitzenden om toch het contact met de gemeente te blijven behouden, namens het moderamen hoop ik op begrip voor de genomen maatregelen.

Namens het moderamen,

Nico van Geenen  voorzitter kerkenraad.*** belangrijke mededeling  dd 15 dec 2020 ***


Voorlopig alleen online diensten in de Open Hof

Maandagavond 14/12/2020 zijn er door premier Rutte nieuwe, vergaande
maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het Corona Virus
tegen te gaan, en de druk op de zorg te verminderen.

Naast de al van kracht zijnde maatregelen, werden nieuwe maatregelen
aangekondigd, resulterend in een nagenoeg totale lockdown.
Zo worden o.a. scholen en winkels tijdelijk gesloten, wordt er
geadviseerd om zo weinig mogelijk bewegingen te laten plaatsvinden, en
het aantal contacten tot een minimum te beperken.

Het moderamen (bestaande uit Astrid Gouma, Dirk van Keulen, Nico van
Geenen en Gerrit Pluimers) is maandagavond (via zoom) bij elkaar geweest
om zich te beraden over de nieuw ontstane situatie.

Na uitvoerig beraad heeft het Moderamen, gesteund door de Kerkenraad,
besloten om voorlopig geen 'fysieke' diensten meer te houden,
en de diensten uitsluitend online voort te zetten,
onder dezelfde voorwaarden als tijdens de eerste lockdown.
(Dus ook met zo weinig mogelijk vrijwilligers)
Dit geldt t/m zondag 17 januari 2021, of zolang  de situatie vereist.
De diensten zijn online te volgen via  http://kerkdienstgemist.nl/(zie voor instructies het kerkblad)
U zult voorlopig geen uitnodigingen ontvangen via kerktijd.nl om de diensten bij te wonen.
Mochten hier vragen over zijn, neem dan contact op met de
voorzitter of de scriba, of met uw wijkouderling.


Namens de kerkenraad,
Nico van Geenen, voorzitter
Gerrit Pluimers, scriba 

               

Zoals misschien al is opgevallen zijn we als kerk bezig met een nieuwe huisstijl.
Er is een nieuw logo en langzamerhand gaan we over op dit logo op alle mediakanalen van de Open Hof.

Het beeldmerk is een combinatie van een kerk, en een persoon die in aanbidding met zijn armen omhoog naar de hemel reikt.
Maar je kunt het ook zien als een persoon die mensen met open armen ontvangt. 
Iedereen is welkom in de Open Hof. De mooie kleuren van de PKN zijn gebruikt en we hopen dat hierdoor de herkenbaarheid van onze Open Hof wordt vergroot. 
terug
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten

ZONDER BEZOEKERS

Zondag 31 jan.2021
Voorganger: Ds. A. Gouma
10.00 u.

alleen via Kerk tv/ radio

Zondag 7 febr. 2021
Voorganger Ds. A.Gouma
10.00 u.

alleen via Kerk tv/ radio

Zondag 14 febr. 2021
Voorganger Ds. H. van Boggelen, Deventer
10.00 u.

 via Kerk tv/ radio

Zondag 21 febr. 2021
Kinderkerk o.v.
Voorganger Ds. D van Keulen
10.00 u.

via Kerk tv/ radio

Zondag 28 febr.2021
Voorganger Ds. A. Gouma
10.00 u.

 via Kerk tv/ radio

Zondag 7 maart 2021
Voorganger A. Gouma
10.00 u.

via Kerk tv/ radio
 
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "OpenHof Café"
I.V.M. CORONA RICHTLIJNEN 
MOMENTEEL GEEN 
"OPEN HOF CAFÉ
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.