Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
Recente nieuws berichten:
 19-03-2019    Reismaatjes gezocht voor deelnemers MEE
 MEE IJsseloevers is op zoek naar vrijwilligers die Reismaatjes willen zijn voor leerlingen die deelnemen aan MEE op Weg; een project waarbij mensen die nu gebruik maken van speciaal of aangepast vervoer, zelfstandiger leren reizen. Bijvoorbeeld met de fiets, het openbaar vervoer of te voet. Dit leertraject wordt begeleid door een zogenaamd Reismaatje 
 19-03-2019    COV Hosanna
 Woensdag 10 april a.s. voert COV Hosanna The Crusifixion van John Stainer uit in de Schildkerk te Rijssen. Aanvang van het concert is 19.30. De Protestantse Gemeente te Rijssen ‘Open Hof’ heet u van harte welkom op haar website. U vindt hier informatie over de activiteiten, het werk, de organisatie, adressen en het kerkgebouw van de gemeente. Wij hopen u hiermee wegwijs te maken in onze gemeente.


De Open Hof is een gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en die haar eigen plek in Rijssen heeft. Mensen met verschillende achtergronden vinden bij ons onderdak. We zijn een open gemeente waar we omzien naar elkaar, waar ruimte is voor de menselijke maat en waar we elkaar met respect tegemoet treden ook als we verschillend over zaken denken.


Op zondag ontmoeten we elkaar als gemeente van Christus. We willen Zijn weg volgen. Hij is echter niet het eindpunt, maar het beginpunt. Vanuit dat beginpunt proberen we ieder op onze eigen manier onze plek in de gemeente in te nemen.


In de erediensten staat God centraal, zoeken we de relevantie van het geloof voor het leven van alledag en leggen we een link naar de huidige maatschappij. De diensten willen zowel een rustpunt bieden, alsook ruimte voor nieuwe vormen en liederen.


In al de verschillen die er in de gemeente zijn vinden we het belangrijk om momenten van ontmoeting te creëren om elkaar te verrijken en te bemoedigen.


We staan open naar onze omgeving en willen het dienend voorbeeld van Jezus volgen door de kerk ook door de week open te stellen voor al wie daar behoefte aan heeft.


We beseffen dat we niet alle antwoorden hebben, maar dat geloven een weg van vertrouwen is, waarbij de Heilige Geest Zijn eigen wegen gaat door de gemeente.Dienstrooster

24/03
10:00 - Ds. A. Gouma

29/03
19:00 - Vesperviering

31/03
10:00 - Ds. Wachtmeester
viering Heilig Avondmaal
19:00 - Ds. R. Vedders-Dekker uit Markelo
Meer...

Activiteiten

25/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

26/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

27/03
09:30 - Ouderenkring (Open Hof)
19:30 - Kerkenraad (Open Hof)

29/03
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

30/03
16:00 - Geloofsopvoeding hoe.......

05/04
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...