++++ Kerkveiling Open Hof 1 maart, aanvang 19.30. Inloop vanaf 19.00 uur. Komt allen !!! ++++
Contact
Contact gegevens van de Open Hof


Predikant:
Ds. A. Gouma
e-mail: Stuur e-mail

Pastoraal werker:
Mevr. D. Beuving-Dannenberg
e-mail: Stuur e-mail

Scriba kerkenraad:
Mevr. J. Paalman
e-mail: Stuur e-mail

Voorzitter kerkenraad:
Mevr I. Brinks
e-mail: Stuur e-mail

Redactie :
Mevr. J.H.H. Zeeuw-Rood
e-mail: Stuur e-mail
Dhr. G. A. Rosman

Kerkgebouw:
Protestantse Gemeente te Rijssen 'Open Hof'
Stationsdwarsweg 2
Tel. 0548-521374
Postadres :
Postbus 134
7460 AC Rijssen

Beheerder:
Voor zaalverhuur: e-mail: Stuur e-mail
Voor toegang kerk, onderhoud, reparatie en algemene zaken:
Miek Koerts
e-mail: Stuur e-mail

Kosters:
Dhr. G. Beltman
e-mail Stuur e-mail

Dhr. G. v.d. Berg
e-mail: Stuur e-mail

Dhr. Gerrit Kalvenhaar
e-mail: Stuur e-mail

Vertrouwenspersonen:
Mevr. A. Smit
e-mail: Stuur e-mail

Dhr. J. Slofstra
e-mail: Stuur e-mail

Website:
http://www.openhof-rijssen.nl
e-mail: Stuur e-mail

Financiële administratie:
Dhr. G. Koster
e-mail: Stuur e-mail

Ledenadministratie:
Dhr. M. Waanders
e-mail: Stuur e-mail

Kerkelijk bureau
Stationsdwarsweg 2
Open eerste donderdagavond van de maand van 19.00 - 20.00 uur

Bank:
Rabobank nr. NL81RABO0347316603
t.n.v. Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"

Financiële adm.Diaconie:
Dhr. B. Kornegoor
e-mail: Stuur e-mail

Contactpersoon Diaconie:
Mevr. G. van Uitert
e-mail: Stuur e-mail

Bank:
Rabobank nr. NL81RABO0347373542 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Rijssen “Open Hof”
Dienstrooster

24/02
10:00 - Ds. A. Gouma
mmv de Cantorij
19:00 - Ds. F. den Oudsten, Enter
Thema: “Dresscode”
M.m.v.: Renske en Daan ten Hove, Enter

03/03
10:00 - Dini Beuving-Dannenberg
mmv de Cantorij
Meer...

Activiteiten

21/02
20:00 - Film Lion Parkgebouw

27/02
09:30 - Ouderenkring Open Hof
19:30 - Kerkenraad Open Hof

01/03
19:30 - Kerkveiling Open Hof
Inloop start om 19.00 uur
Meer...