Ouderling
Namen en contactformulier
Taken van de ouderling
Het werk van de ouderlingen valt in drie segmenten te verdelen: sectie, kerkenraad en kerkdienst.
Bij het werk in de sectie moeten we in de eerste plaats denken aan het huisbezoek. De ouderlingen bezoeken de gemeenteleden in zijn of haar sectie aan de hand van een jaar- thema. Verder worden gemeenteleden bezocht naar behoefte.
Elk voorjaar worden gemeentegesprekken georganiseerd. In het najaar is er dan de gemeenteavond.
Gemeenteleden kunnen vrijuit hun mening uiten, want ouderlingen hebben geheimhoudings- plicht. Een ouderling onderneemt actie in gevallen van ernstige ziekte, ziekenhuisopname, bij jubilea en bepaalde verjaardagen (70, 75, 80, 81, e.v.). Hij/zij wordt geholpen door de diverse contactpersonen en pastoraal bezoeker, die de ouderling kunnen attenderen op bepaalde activiteiten en gebeurtenissen in de wijk.
In de kerkdienst treedt een ouderling ongeveer één keer per tien weken op als ouderling van dienst. Hij/zij spreekt het consistoriegebed uit, geeft aan de gemeente de mededelingen voor die zondag door en brengt de predikant naar het liturgisch centrum. Ook bij speciale diensten, zoals een huwelijksdienst en een uitvaartdienst is een ouderling aanwezig.


Namen en adressen

Ouderling sectie Noord:
- Ria Arnold

Ouderling sectie West:
- Sieb Terpstra


Ouderling sectie Zuid:
- Gesien Breukelman


Ouderling sectie Centrum + Zuna en Notter:
- Ria Smeijers


Ouderling sectie Oost en Enter:
- Coby Meenks


Voorzitter kerkenraad:
- Ina Brinks


Jeugdouderling:
- Eef Agteresch
- Marjon Smelt


Scriba:
- Jennita Paalman

Dienstrooster

24/03
10:00 - Ds. A. Gouma

29/03
19:00 - Vesperviering

31/03
10:00 - Ds. Wachtmeester
viering Heilig Avondmaal
19:00 - Ds. R. Vedders-Dekker uit Markelo
Meer...

Activiteiten

25/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

26/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

27/03
09:30 - Ouderenkring (Open Hof)
19:30 - Kerkenraad (Open Hof)

29/03
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

30/03
16:00 - Geloofsopvoeding hoe.......

05/04
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...