Diaken
Taken van de diaken

Aan de diakenen is toevertrouwd:
De dienst der barmhartigheid aan de gemeente en de wereld in het bijzonder, door hulp te verlenen aan hen die verpleging en verzorging nodig hebben, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijke problemen hebben of zich in stoffelijke nood bevinden.
In het kort enkele aandachtsvelden van de diakenen:
- Ouderen
- Jeugd
- Persoonlijke financiële hulpverlening
- Zieken
- Werelddiaconaat
- Mensenrechten
- Ontwikkelingssamenwerking
Diakenen moeten niet alleen doeners op diaconaal gebied zijn, maar de
gemeente diaconaal bewust maken en actief hierbij betrekken.

Voorzitter: - Jolanda Wessels

Secretaris:
Penningmeester:

Rekeningnummer. Diaconie: 34 73 73 542 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Rijssen


Wijkindeling en contactformulier:

Sectie Noord:
- Joke Voortman
- Willy Hebbink


Sectie Oost:
- ina Kornegoor
- Willy Wessels


Sectie West:
- Jolanda Wessels
- Rita Rosman


SectieZuid:
- Henk Wolterink
- Gea van Uitert


Sectie Centrum:
- Els Kreuger
- Janneke Smelt


Jeugddiaken
- Rita Meilink
- Johan Nijzink

Dienstrooster

22/07
10:00 - ds. J Meijer Borne

29/07
10:00 - Ds. H. Nekeman, Olst
Meer...

Activiteiten

20/07
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

27/07
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...