Diaken
Taken van de diaken

Aan de diakenen is toevertrouwd:
De dienst der barmhartigheid aan de gemeente en de wereld in het bijzonder, door hulp te verlenen aan hen die verpleging en verzorging nodig hebben, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijke problemen hebben of zich in stoffelijke nood bevinden.
In het kort enkele aandachtsvelden van de diakenen:
- Ouderen
- Jeugd
- Persoonlijke financiële hulpverlening
- Zieken
- Werelddiaconaat
- Mensenrechten
- Ontwikkelingssamenwerking
Diakenen moeten niet alleen doeners op diaconaal gebied zijn, maar de
gemeente diaconaal bewust maken en actief hierbij betrekken.

Voorzitter: - Jolanda Wessels

Secretaris:
Penningmeester:

Rekeningnummer. Diaconie: 34 73 73 542 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Rijssen


Wijkindeling en contactformulier:

Sectie Noord:
- Joke Voortman
- Willy Hebbink


Sectie Oost:
- ina Kornegoor
- Willy Wessels


Sectie West:
- Jolanda Wessels
- Rita Rosman


SectieZuid:
- Henk Wolterink
- Gea van Uitert


Sectie Centrum:
- Els Kreuger
- Janneke Smelt


Jeugddiaken
- Rita Meilink
- Johan Nijzink

Dienstrooster

16/12
10:00 - ds. H Nekeman, Olst
19:00 - Kerstzangdienst
Thema: Nu gaat de hemel open …..
M.m.v.: Zangkoor van De Roef, Filala, o.l.v. dirigente Karin Hukker
Piet van Blanken (orgel),
Naomi van der Sar (zang),
Erna Haarkamp en Dini Beuving

23/12
10:00 - Nederlandstalig Festival of Lessons and Carols

24/12
21:30 - ds. A. Gouma Rijssen Kerstnachtdienst

25/12
10:00 - ds. A. Gouma Rijssen eerste kerstdag
Meer...

Activiteiten

17/12
20:00 - Geloven zoals je bent Open Hof
20:00 - Groeigroep (Kerstviering) Open Hof

18/12
20:00 - Kerkenraad Open Hof

21/12
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

28/12
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...