Diaken
Taken van de diaken

Aan de diakenen is toevertrouwd:
De dienst der barmhartigheid aan de gemeente en de wereld in het bijzonder, door hulp te verlenen aan hen die verpleging en verzorging nodig hebben, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijke problemen hebben of zich in stoffelijke nood bevinden.
In het kort enkele aandachtsvelden van de diakenen:
- Ouderen
- Jeugd
- Persoonlijke financiŽle hulpverlening
- Zieken
- Werelddiaconaat
- Mensenrechten
- Ontwikkelingssamenwerking
Diakenen moeten niet alleen doeners op diaconaal gebied zijn, maar de
gemeente diaconaal bewust maken en actief hierbij betrekken.

Voorzitter: - Jolanda Wessels

Secretaris:
Penningmeester:

Rekeningnummer. Diaconie: 34 73 73 542 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Rijssen


Wijkindeling en contactformulier:

Sectie Noord:
- Joke Voortman
- Willy Hebbink


Sectie Oost:
- ina Kornegoor
- Willy Wessels


Sectie West:
- Jolanda Wessels
- Rita Rosman


SectieZuid:
- Henk Wolterink
- Gea van Uitert


Sectie Centrum:
- Els Kreuger
- Janneke Smelt


Jeugddiaken
- Rita Meilink
- Johan Nijzink

Dienstrooster

24/03
10:00 - Ds. A. Gouma

29/03
19:00 - Vesperviering

31/03
10:00 - Ds. Wachtmeester
viering Heilig Avondmaal
19:00 - Ds. R. Vedders-Dekker uit Markelo
Meer...

Activiteiten

25/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

26/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

27/03
09:30 - Ouderenkring (Open Hof)
19:30 - Kerkenraad (Open Hof)

29/03
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

30/03
16:00 - Geloofsopvoeding hoe.......

05/04
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...