Op 4 oktober houden we van de Z.W.O commissie een Macrame workshop voor ons nieuwe project DREAMHOUSE. Inloop vanaf 19.00uur. Het belooft, zoals vanouds, weer een gezellige avond te worden. KOMT ALLEN!!! :: 27 september Open Hof reisje naar Het Rheins. Verzamelen 13.15 uur bij Open Hof, voor verdere gegevens zie kerkblad van september.
Diaken
Taken van de diaken

Aan de diakenen is toevertrouwd:
De dienst der barmhartigheid aan de gemeente en de wereld in het bijzonder, door hulp te verlenen aan hen die verpleging en verzorging nodig hebben, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijke problemen hebben of zich in stoffelijke nood bevinden.
In het kort enkele aandachtsvelden van de diakenen:
- Ouderen
- Jeugd
- Persoonlijke financiële hulpverlening
- Zieken
- Werelddiaconaat
- Mensenrechten
- Ontwikkelingssamenwerking
Diakenen moeten niet alleen doeners op diaconaal gebied zijn, maar de
gemeente diaconaal bewust maken en actief hierbij betrekken.

Voorzitter: - Jolanda Wessels

Secretaris:
Penningmeester:

Rekeningnummer. Diaconie: 34 73 73 542 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Rijssen


Wijkindeling en contactformulier:

Sectie Noord:
- Joke Voortman
- Willy Hebbink


Sectie Oost:
- ina Kornegoor
- Willy Wessels


Sectie West:
- Jolanda Wessels
- Rita Rosman


SectieZuid:
- Henk Wolterink
- Gea van Uitert


Sectie Centrum:
- Els Kreuger
- Janneke Smelt


Jeugddiaken
- Rita Meilink
- Johan Nijzink

Dienstrooster

30/09
10:00 - Ds. W. Oosterhof Wierden

07/10
10:00 - ds. F. Buitink, Heino
mmv de Cantorij
Meer...

Activiteiten

25/09
13:30 - CPO

26/09
09:30 - Ouderenkring
19:30 - Kerkenraad

27/09
13:15 - Uitstapje Diaconie

28/09
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

01/10
20:00 - Geloven zoals je bent Open Hof

05/10
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...