Rose antependia of kanselkleed
Hieronder volgt de uitleg van kleur en symboliek van het rose antependium of kanselkleed.
Het rose antependium

troze_org.jpg
De kleur
De kleur roze is een mengeling van paars en wit. Paars (purper) was in de
oudheid een heilige, goddelijke kleur die alleen door keizers gedragen
mocht worden.Op de roze ondergrond werd gewerkt met de kleuren purper (ingetogenheid
en boete) en zilver (reinheid en zuiverheid).

De voor het symbool gebruikte bijbeltekst
In Numeri 15:38, Lucas 16:19 en Johannes 19:2 lezen we over de kleur purper. De kleur wit
wordt van oudsher verbonden met het heilige en goddelijke, het is de kleur van vreugde en feestelijkheid. In Prediker 9:8 en Openbaring 19:11-14 lezen we over de feestelijke kleur wit.

Verklaring van het symbool
De symboliek is ontleend aan het paarse en witte antependium. De volgende symbolen werden aangebracht.

De ster:
deze is als een gids in de duisternis. De profetie van de ster van
Jacob wijst naar Christus. De ster van Bethlehem wijst naar de
geboorteplaats van Christus. De ster is achtpuntig. Acht is het getal van
volkomenheid, van wedergeboorte, het getal van de nieuwe tijd, van de dag
van de opstanding. In de bijbel zijn getallen niet in de eerste plaats
aanduidingen van hoeveelheden maar duiden meer een geestelijke kracht
aan.
Het kruis:
is een symbool dat wereldwijd een functie vervult. Voor heel de
wereld is het een verwijzing naar het christendom. Het kruis verwijst naar
het lijden en sterven van Christus. Het is een symbool van vrede, van
verzoening met God.
Hemel en aarde:
de hemel is tegenover gesteld aan de aarde. Op de
aarde is de mens geplaatst tussen boven en beneden, tussen hemel en
aarde. In Jesaja 66 lezen we: dit zegt de Heer “de hemel is mijn troon, de
aarde mijn voetbank”. In de gemeente van Christus vindt in de eredienst
een mysterie plaats: de samensmelting van mens en God, van aarde en
hemel. De aarde heeft vier windstreken. Het oosten en het zuiden rechts als
positieve polen (de eervolle zijde), het westen en het noorden links als
negatieve polen (plaats van het oordeel) en in het midden de weg.
De weg:
Als beginpunt van een levensweg, van Zijn lijdensweg. Op deze
weg is de kerk, de gemeenschap in de Geest, aanwezig als boodschapper
van het heil, van geboorte, van dood en opstanding. De weg naar de
eeuwige bestemming met als richtingaanwijzer de gemeenschap van
Christus.
De cirkel:
evenals op het paarse en het witte antependium is hier de
symboliek omcirkeld. De cirkel (ring of krans) als zinnebeeld van God en de
kosmos als geheel. De cirkel is de meest geometrische vorm zonder begin
en einde en symboliseert de volmaaktheid en de eeuwigheid. Het oude
Egyptische schriftteken voor eeuwigheid is de ring.

Twee zondagen in het jaar wordt het roze antependium gebruikt.
Op de zondag in het “midden” van de veertigdagentijd, en op de zondag in het “midden” van de
adventstijdzal het te zien zijn op de avondmaalstafel en de kansel.

Bron toelichting bij de kleur en de symboliek : Boekje Kleur en Symbool in
de Open Hof 1992.
Dienstrooster

16/12
10:00 - ds. H Nekeman, Olst
19:00 - Kerstzangdienst
Thema: Nu gaat de hemel open …..
M.m.v.: Zangkoor van De Roef, Filala, o.l.v. dirigente Karin Hukker
Piet van Blanken (orgel),
Naomi van der Sar (zang),
Erna Haarkamp en Dini Beuving

23/12
10:00 - Nederlandstalig Festival of Lessons and Carols

24/12
21:30 - ds. A. Gouma Rijssen Kerstnachtdienst

25/12
10:00 - ds. A. Gouma Rijssen eerste kerstdag
Meer...

Activiteiten

17/12
20:00 - Geloven zoals je bent Open Hof
20:00 - Groeigroep (Kerstviering) Open Hof

18/12
20:00 - Kerkenraad Open Hof

21/12
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

28/12
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...