Kindernevendienst
De kindernevendienst
De kindernevendienst draait op dit moment met 2 groepen (voorheen 3 groepen)
We zijn met 8 leidinggevenden.
De jongste groep, dat is groep 0 t/m 4.
De oudste groep, dat is dan groep 5 t/m 8.

Elke zondag gaan wij met de kinderen naar onze eigen ruimte en daar vertellen we een verhaal uit Kind op Zondag.
Daarbij maken we een verwerking die we lang niet altijd af krijgen wegens tijdgebrek.
U als ouders/verzorgers zullen geregeld op zondag de schaar moeten hanteren, onze excuses daarvoor!!

In de 40-dagentijd/Pasen en met Advent/Kerst volgen we een project, deze is meestal ook uit Kind op Zondag, omdat dit mooie projecten zijn en deze goed aansluiten.

Verder nemen we aan het eind van het schooljaar afscheid van onze oudsten (groep 8)
Er is een speciale dienst en daarna gaan we een spel met ze doen.
Denk aan een moordspel, levend ganzebord, een quiz of oudhollandse spelen.
Dit is erg gezellig en wordt altijd afgesloten met het eten van broodjes frikadellen, kroketten en kaassoufflé's die door de leiding in hun meegebrachte frituurpannen worden gebakken.

Rond oktober doen we mee met Operation Christmas Child, de kinderen vullen een schoenendoos met speelgoed, schriften en toiletartikelen en zetten deze in de kerk.
Deze dozen zijn voor kinderen in andere landen die erg blij zijn om voor het eerst in hun leven een cadeautje te krijgen.
De leiding brengt de dozen dan naar een inleverpunt, de laatste jaren naar Ambt-Delden.

Vergeet ik nog een hoogtepunt: PALMPASEN!!!
Voor de kinderen altijd een geweldig mooie zondag, maar voor ons altijd even afzien!
De kinderen versieren een palmpasenstok met slingers en chips.
Ze krijgen daar een heerlijk vers broodhaantje bovenop en komen zo de kerk binnen.
Alle kinderen genieten en de leiding dus ook!!!
Dienstrooster

28/04
10:00 - Ds. Mark van Sandijk uit Holten
15:00 - ds Sander Ris kerk en Koning op "de Oosterhof"
dienst kerk en Koning (tentdienst) op "de Oosterhof"
oecumenische dienst met medewerking van de "ontmoetingsband" aangevuld met nog enkele muzikanten .

05/05
10:00 - Ds. A. Gouma
Meer...

Activiteiten

24/04
09:30 - Ouderenkring Open Hof
14:00 - Gespreksgroep 50+ Open Hof
19:30 - Kerkenraad Open Hof

26/04
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

03/05
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...