Op woensdag 20 februari om 18.00 uur organiseren wij van de Z.W.O. commissie een fantastisch stamppotbuffet. De opbrengst is voor ons project Dreamhouse. Komt allen en eet smakelijk!!!
Kindernevendienst
De kindernevendienst
De kindernevendienst draait op dit moment met 2 groepen (voorheen 3 groepen)
We zijn met 8 leidinggevenden.
De jongste groep, dat is groep 0 t/m 4.
De oudste groep, dat is dan groep 5 t/m 8.

Elke zondag gaan wij met de kinderen naar onze eigen ruimte en daar vertellen we een verhaal uit Kind op Zondag.
Daarbij maken we een verwerking die we lang niet altijd af krijgen wegens tijdgebrek.
U als ouders/verzorgers zullen geregeld op zondag de schaar moeten hanteren, onze excuses daarvoor!!

In de 40-dagentijd/Pasen en met Advent/Kerst volgen we een project, deze is meestal ook uit Kind op Zondag, omdat dit mooie projecten zijn en deze goed aansluiten.

Verder nemen we aan het eind van het schooljaar afscheid van onze oudsten (groep 8)
Er is een speciale dienst en daarna gaan we een spel met ze doen.
Denk aan een moordspel, levend ganzebord, een quiz of oudhollandse spelen.
Dit is erg gezellig en wordt altijd afgesloten met het eten van broodjes frikadellen, kroketten en kaassoufflé's die door de leiding in hun meegebrachte frituurpannen worden gebakken.

Rond oktober doen we mee met Operation Christmas Child, de kinderen vullen een schoenendoos met speelgoed, schriften en toiletartikelen en zetten deze in de kerk.
Deze dozen zijn voor kinderen in andere landen die erg blij zijn om voor het eerst in hun leven een cadeautje te krijgen.
De leiding brengt de dozen dan naar een inleverpunt, de laatste jaren naar Ambt-Delden.

Vergeet ik nog een hoogtepunt: PALMPASEN!!!
Voor de kinderen altijd een geweldig mooie zondag, maar voor ons altijd even afzien!
De kinderen versieren een palmpasenstok met slingers en chips.
Ze krijgen daar een heerlijk vers broodhaantje bovenop en komen zo de kerk binnen.
Alle kinderen genieten en de leiding dus ook!!!
Dienstrooster

27/01
10:00 - Ds. F. Buitink Heino
19:00 - Egbert-Jan Haselhorst
Egbert-Jan Haselhorst, jeugdwerker van Vrije Evangelische Gemeente, Nijverdal

Thema: “Wake-up”
M.m.v.: Duo Bram en Janine

03/02
10:00 - Ds. A. Gouma en Dhr. J.J. Hoefnagel, Sneek
School & Kerk-dienst Themalied
Meer...

Activiteiten

27/01
20:00 - Gespreksgroep 35+ Olieslager 58

30/01
09:30 - Ouderenkring Open Hof

31/01
20:00 - Kerkenraadsvergadering

04/02
20:00 - Groeigroep R. Bosmastraat 3
Meer...