Gedachtenisplek
Met een gedachtenisplek worden belangrijke kerkelijke momenten aangeduid.
Gebeurtenissen die mensen bijblijven: het is te midden van deze gemeente dat mensen hun kind lieten dopen, waar een gestorvene werd herdacht en uitgedragen.
Een gedachtenisplek legt een verbinding tussen het kerkgebouw en de betrokken gemeenteleden en kan de gemeenschapszin bevorderen.

Twee glazen tafels zult u aantreffen met op elke tafel een gedenkboek waarin de namen van dopelingen en gestorvenen opgetekend zullen worden.
Bij gedenken is iemands naam wezenlijk.
De naam, uitgesproken bij de doop,is wat uiteindelijk overblijft van een mens,daarin wordt iemand gekend.
De naam staat naar bijbelse beeldspraak geschreven in de palm van Gods hand.

In onze gemeente zal op de dag van de doop de naam van de dopeling opgetekend worden in het gedenkboek.
Na de doop wordt het boek op de tafel in de gedachtenishoek gelegd.
Bij een overlijden zal op eenzelfde wijze gehandeld worden: het gedenkboek met daarin opgetekend de naam van de overledene wordt na de afkondiging van het overlijden op de tafel gelegd.
We hopen dat de gedachtenisplek meer zal zijn dan een versiering van de kerkzaal.
Dat het een plek mag zijn waar we stil kunnen staan bij de gebeurtenissen die ons bijblijven, om stil te staan bij het leven en de dood.

Een gedachtenisplek is een bijzondere plek en om hieraan nog meer uitstraling te geven leeft bij de liturgiecommissie de gedachte op de achtermuur van de plek een object in glas aan te brengen.
Ter oriëntatie bezochten leden van de liturgiecommissie de galerie van glaskunstenares Annemiek Punt te Ootmarsum.
In diverse ruimten van kerken, stiltecentra, instellingen en bij particulieren zijn kunstwerken te vinden die zij heeft ontworpen en uitgevoerd.
Het meest geschikt lijkt een kunstwerk in ronde vorm met een rijke kleurschakering.
De toegepaste techniek is glasversmelting. rondje2.jpg


Rond is de meest volkomen vorm zonder begin of einde en symbool van de eeuwigheid. Veelkleurig is het kunstwerk, zoals de regenboog die God ons gaf, zoals ook onze gemeente ‘veelkleurig’ is.
Het kunstwerk is krachtig en inspirerend.
Een ieder kan er naar eigen gevoel betekenis aan geven.

Om kennis te maken met het werk van Annemiek Punt kunt u haar website bezoeken: [hlink:www.annemiekpunt.nl]
Dienstrooster

27/10
10:00 - Dini Beuving-Dannenberg
19:00 -

03/11
10:00 - Heer Lambers Heerspink
Meer...

Activiteiten

25/10
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

01/11
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...