++++ Lezing Prof. Dr. Manu Keirse: Helpen bij verlies en verdriet Woensdag 16 oktober Open Hof, Aanvang 20.00 uur ++++
Werkgroep bijzondere vieringen
Wat doet de werkgroep bijzondere vieringen
Bijzondere vieringen vragen om bijzondere aandacht. Niet in het minst door de vele betrokkenen, zoals predikant, cantorij, kindercantorij, kindernevendienst, organist, combo Open Minds, enz.
Een verzorgde orde van dienst kan de geloofsbeleving in positieve zin versterken. Aangezien Open Hof een veelkleurige gemeente is, vraagt dat om een brede inbreng.
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 21 maart 2012 besloten m.i.v. oktober 2012 een ‘werkgroep bijzondere vieringen’ op te richten. De werkgroep komt een paar keer (4) per jaar bij elkaar, te weten
voor de 40-Dagentijd, voor de Goede Week / Pasen, voor Advent en voor Kerst.
De kerkenraad heeft tevens besloten de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de werkgroep op te dragen aan het CPO, als het college dat kerkordelijk de eerste verantwoordelijkheid draagt voor de kerkdiensten.
Op verzoek van CPO en/of kerkenraad kan de werkgroep zich buigen over haar voorgelegde vragen m.b.t. de kerkdiensten in Open Hof.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
 Hilda Veldhuis, voor de cantorij;
 Anda Lohuis, voor de kerkenraad als geheel;
 Hendrik Jan van de Vliert, voor de kindernevendienst / de projecten;
 Predikant.

Dienstrooster

22/09
10:00 - Ferry Buitink

29/09
10:00 - Ds. A. Gouma
Startzondag
Meer...

Activiteiten

20/09
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

27/09
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...