++++ Kerkveiling Open Hof 1 maart, aanvang 19.30. Inloop vanaf 19.00 uur. Komt allen !!! ++++
Werkgroep bijzondere vieringen
Wat doet de werkgroep bijzondere vieringen
Bijzondere vieringen vragen om bijzondere aandacht. Niet in het minst door de vele betrokkenen, zoals predikant, cantorij, kindercantorij, kindernevendienst, organist, combo Open Minds, enz.
Een verzorgde orde van dienst kan de geloofsbeleving in positieve zin versterken. Aangezien Open Hof een veelkleurige gemeente is, vraagt dat om een brede inbreng.
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 21 maart 2012 besloten m.i.v. oktober 2012 een ‘werkgroep bijzondere vieringen’ op te richten. De werkgroep komt een paar keer (4) per jaar bij elkaar, te weten
voor de 40-Dagentijd, voor de Goede Week / Pasen, voor Advent en voor Kerst.
De kerkenraad heeft tevens besloten de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de werkgroep op te dragen aan het CPO, als het college dat kerkordelijk de eerste verantwoordelijkheid draagt voor de kerkdiensten.
Op verzoek van CPO en/of kerkenraad kan de werkgroep zich buigen over haar voorgelegde vragen m.b.t. de kerkdiensten in Open Hof.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
 Hilda Veldhuis, voor de cantorij;
 Anda Lohuis, voor de kerkenraad als geheel;
 Hendrik Jan van de Vliert, voor de kindernevendienst / de projecten;
 Predikant.

Dienstrooster

24/02
10:00 - Ds. A. Gouma
mmv de Cantorij
19:00 - Ds. F. den Oudsten, Enter
Thema: “Dresscode”
M.m.v.: Renske en Daan ten Hove, Enter

03/03
10:00 - Dini Beuving-Dannenberg
mmv de Cantorij
Meer...

Activiteiten

21/02
20:00 - Film Lion Parkgebouw

27/02
09:30 - Ouderenkring Open Hof
19:30 - Kerkenraad Open Hof

01/03
19:30 - Kerkveiling Open Hof
Inloop start om 19.00 uur
Meer...