Op 4 oktober houden we van de Z.W.O commissie een Macrame workshop voor ons nieuwe project DREAMHOUSE. Inloop vanaf 19.00uur. Het belooft, zoals vanouds, weer een gezellige avond te worden. KOMT ALLEN!!! :: 27 september Open Hof reisje naar Het Rheins. Verzamelen 13.15 uur bij Open Hof, voor verdere gegevens zie kerkblad van september.
Werkgroep bijzondere vieringen
Wat doet de werkgroep bijzondere vieringen
Bijzondere vieringen vragen om bijzondere aandacht. Niet in het minst door de vele betrokkenen, zoals predikant, cantorij, kindercantorij, kindernevendienst, organist, combo Open Minds, enz.
Een verzorgde orde van dienst kan de geloofsbeleving in positieve zin versterken. Aangezien Open Hof een veelkleurige gemeente is, vraagt dat om een brede inbreng.
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 21 maart 2012 besloten m.i.v. oktober 2012 een ‘werkgroep bijzondere vieringen’ op te richten. De werkgroep komt een paar keer (4) per jaar bij elkaar, te weten
voor de 40-Dagentijd, voor de Goede Week / Pasen, voor Advent en voor Kerst.
De kerkenraad heeft tevens besloten de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de werkgroep op te dragen aan het CPO, als het college dat kerkordelijk de eerste verantwoordelijkheid draagt voor de kerkdiensten.
Op verzoek van CPO en/of kerkenraad kan de werkgroep zich buigen over haar voorgelegde vragen m.b.t. de kerkdiensten in Open Hof.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
 Hilda Veldhuis, voor de cantorij;
 Anda Lohuis, voor de kerkenraad als geheel;
 Hendrik Jan van de Vliert, voor de kindernevendienst / de projecten;
 Predikant.

Dienstrooster

30/09
10:00 - Ds. W. Oosterhof Wierden

07/10
10:00 - ds. F. Buitink, Heino
mmv de Cantorij
Meer...

Activiteiten

25/09
13:30 - CPO

26/09
09:30 - Ouderenkring
19:30 - Kerkenraad

27/09
13:15 - Uitstapje Diaconie

28/09
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

01/10
20:00 - Geloven zoals je bent Open Hof

05/10
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...