++++ Lezing Prof. Dr. Manu Keirse: Helpen bij verlies en verdriet Woensdag 16 oktober Open Hof, Aanvang 20.00 uur ++++
ZWO-commissie


ZWO-commissie Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof

Inleiding

Z.W.O. staat voor Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De taken zijn :
- Het zich als commissie bezinnen op zending, werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking.
- De gemeente betrekken bij de ZWO door middel van voorlichting en stimulering.
- Geld inzamelen voor het ZWO werk

Doel
Het doel van de ZWO-commissie van de Open Hof is de belangen van de Zending , Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking te behartigen.

Samenstelling
De commissie heeft op dit moment 6 leden.
De leden zijn:

- Ria Schuitemaker
- Jolanda Beverdam
- Eric Schutten
- Wil Veltkamp
- Ina Breemes
- Riekie Kreijkes
Overzicht van de activiteiten:

Voorlichting
In de kerkbladen en tijdens kerkdiensten wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de ZWO-activiteiten en de diverse collectes.

Kaarten- en postzegelactie
Er worden jaarlijks kaarten en postzegels ingezameld voor het zendingswerk.

Langlopend project
Dit is een 2 jaar lang durend project. Het project "2gether 2africa" is nu afgesloten.

Ons nieuwe project is Dreamhouse.

Nadat we in januari ons project 2gether 2 Africa met een mooie fijne dienst hebben afgesloten, zijn we opzoek gegaan naar een nieuw project.
Een gemeentelid bracht Dreamhouse onder onze aandacht en samen met de Diaconie hebben we hier uiteindelijk ook voor gekozen.
Dreamhouse is opgericht door Sammy een predikant van Shine Jogja een kerk in Yogyakarta
Hier volgt een korte beschrijving over Dreamhouse:
Dreamhouse wil niet alleen opvang en onderwijs bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden. De focus van Dreamhouse ligt bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de kinderen, waar ieder kind wordt behandeld als een uniek individu.
Zij bieden de kinderen opvang wanneer thuis wonen onmogelijk is of de ontwikkeling van het kind belemmert, betalen het onderwijs en geven hen individuele aandacht.

Visie
Transformatie van kwetsbare kinderen met een hoog risico door hen te helpen hun dromen te vinden en door hen te inspireren om een zinvol leven te leiden voor hun zelf en anderen.

Missie
Verdediging en het pleiten voor kinderen in kwetsbare gebieden.
Kansen en mogelijkheden van kinderen vergroten.
Bouw een netwerk dat ervoor zorgt dat kinderen meer kansen krijgen.
Samen met Dreamhouse gaan we kijken voor welk specifiek onderdeel wij geld gaan inzamelen.


Acties Friedensstimme
Er wordt meegewerkt aan de Paas- en Kerstgroetacties van Stichting Friedensstimme.

Pinkstergroetactie
Op eerste Pinksterdag wordt aan de kerkgangers na de dienst een Pinkstergroet aangeboden.

Inzameling op dankdag
Rondom dankdag wordt een inzameling gehouden. Er worden houdbare boodschappen ingezameld voor de plaatselijke voedselbank.

Dienstrooster

22/09
10:00 - Ferry Buitink

29/09
10:00 - Ds. A. Gouma
Startzondag
Meer...

Activiteiten

20/09
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

27/09
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...