Op 4 oktober houden we van de Z.W.O commissie een Macrame workshop voor ons nieuwe project DREAMHOUSE. Inloop vanaf 19.00uur. Het belooft, zoals vanouds, weer een gezellige avond te worden. KOMT ALLEN!!! :: 27 september Open Hof reisje naar Het Rheins. Verzamelen 13.15 uur bij Open Hof, voor verdere gegevens zie kerkblad van september.
ZWO-commissie


ZWO-commissie Protestantse Gemeente te Rijssen “ Open Hof ”

Inleiding

Z.W.O. staat voor Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De taken zijn :
- Het zich als commissie bezinnen op zending, werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking.
- De gemeente betrekken bij de ZWO door middel van voorlichting en stimulering.
- Geld inzamelen voor het ZWO werk

Doel
Het doel van de ZWO-commissie van de Open Hof is de belangen van de Zending , Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking te behartigen.

Samenstelling
De commissie heeft op dit moment 6 leden.
De leden zijn:

- Ria Schuitemaker
- Jolanda Beverdam
- Eric Schutten
- Wil Veltkamp
- Ina Breemes
- Riekie Kreijkes
Overzicht van de activiteiten:

Voorlichting
In de kerkbladen en tijdens kerkdiensten wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de ZWO-activiteiten en de diverse collectes.

Kaarten- en postzegelactie
Er worden jaarlijks kaarten en postzegels ingezameld voor het zendingswerk.

Langlopend project
Dit is een 2 jaar lang durend project. Het project "De Gevulde Waterkruik" is nu afgesloten.

Ons nieuwe project is 2gether 2 africa.

2gether 2 africa is een project van de zussen Annelies en Elly Troost. Zondag 19 april 2015 was de presentatie aan de gemeente.
De ZWO-commissie zal activiteiten gaan organiseren waarvan de opbrengsten naar dit project zullen gaan. Tevens zullen er dit jaar hiervoor nog collectes worden gehouden.
Opbrengsten van activiteiten en collectes zullen worden gebruikt voor het bouwen van extra klassen, het inrichten van scholen, het opleiden van leraren e.d.
Voor individuele gemeenteleden is er de mogelijkheid tot het sponsoren van een kind.
Voor € 55,00 kan een kind een jaar lang naar school (schoolgeld en schoolkleding), het liefst voor 3 aaneengesloten jaren.
Wij hopen dat u als gemeente zich van harte wilt inzetten voor dit project !
Via onderstaande link is meer informatie te vinden over dit project.
www.2gether2africa.nl


Acties Friedensstimme
Er wordt meegewerkt aan de Paas- en Kerstgroetacties van Stichting Friedensstimme.

Pinkstergroetactie
Op eerste Pinksterdag wordt aan de kerkgangers na de dienst een Pinkstergroet aangeboden.

Inzameling op dankdag
Rondom dankdag wordt een inzameling gehouden. Er worden houdbare boodschappen ingezameld voor de plaatselijke voedselbank.

Dienstrooster

30/09
10:00 - Ds. W. Oosterhof Wierden

07/10
10:00 - ds. F. Buitink, Heino
mmv de Cantorij
Meer...

Activiteiten

25/09
13:30 - CPO

26/09
09:30 - Ouderenkring
19:30 - Kerkenraad

27/09
13:15 - Uitstapje Diaconie

28/09
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

01/10
20:00 - Geloven zoals je bent Open Hof

05/10
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...