Moderamen
Het dagelijks bestuur van de kerk wordt gevormd door het moderamen.
Het moderamen bestaat uit vertegenwoordigers van alle geledingen binnen de kerkenraad. Dat betekent dat er altijd een diaken, een ouderling, een kerkrentmeester en een jeugdouderling of –diaken en een predikant aan deelneemt.
De belangrijkste taak van het moderamen is het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen.
Het moderamen vergaderd eens per zes weken

Het moderamen bestaat op dit moment uit de onderstaande personen:

Samenstelling moderamen:
Het moderamen bestaat uit:
- Rita Meilink
- Jennita Paalman
- Ria Arnold
- Jolanda Wessels
- Dini Beuving
- Eef Agteresch
- Ina Brinks
- Ds. Astrid Gouma

Dienstrooster

24/03
10:00 - Ds. A. Gouma

29/03
19:00 - Vesperviering

31/03
10:00 - Ds. Wachtmeester
viering Heilig Avondmaal
19:00 - Ds. R. Vedders-Dekker uit Markelo
Meer...

Activiteiten

25/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

26/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

27/03
09:30 - Ouderenkring (Open Hof)
19:30 - Kerkenraad (Open Hof)

29/03
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

30/03
16:00 - Geloofsopvoeding hoe.......

05/04
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...