Moderamen
Het dagelijks bestuur van de kerk wordt gevormd door het moderamen.
Het moderamen bestaat uit vertegenwoordigers van alle geledingen binnen de kerkenraad. Dat betekent dat er altijd een diaken, een ouderling, een kerkrentmeester en een jeugdouderling of –diaken en een predikant aan deelneemt.
De belangrijkste taak van het moderamen is het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen.
Het moderamen vergaderd eens per zes weken

Het moderamen bestaat op dit moment uit de onderstaande personen:

Samenstelling moderamen:
Het moderamen bestaat uit:
- Rita Meilink
- Jennita Paalman
- Ria Arnold
- Jolanda Wessels
- Dini Beuving
- Eef Agteresch
- Ina Brinks
- Ds. Astrid Gouma

Dienstrooster

22/07
10:00 - ds. J Meijer Borne

29/07
10:00 - Ds. H. Nekeman, Olst
Meer...

Activiteiten

20/07
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

27/07
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...