Kerkrentmeester
Taken van de kerkrentmeester

Het college van (ouderlingen-) kerkrentmeesters is belast met het vaststellen van de stoffelijke behoeften van de gemeente en de wijze waarop hierin kan worden voorzien. Het heeft de zorg voor de materiële behoeften voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
Het goed beleggen van vermogen, indien aanwezig, is een taak van het college. Voorts is het college van kerkrentmeesters belast met het regelen van de verkiezingen van ambtsdragers.
Om het kerkenwerk mogelijk te maken en als het kan uit te breiden, zijn fondsen nodig die door geldwerving moeten worden verkregen.
Traktement, pensioenvoorziening voor de predikant, salaris voor de kerkelijk werkster en de huisvesting voor de kerkelijke activiteiten worden bekostigd uit de opbrengst van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, giften, collecten en legaten. Van dit levende geld wordt het kerkenwerk in stand gehouden.
Een voorzichtig uitgavenbeleid, gekoppeld aan een actief inzamelingsbeleid, daar staat het college van kerkrentmeesters voor.
De beschikbare middelen zijn beperkt, maar met de hulp van de zeer vele vrijwilligers is de Open Hof een bloeiende kerk.
Instandhouding en uitbreiding van het kerkenwerk is een verantwoordelijk- heid van alle leden van de gemeente, uit naam waarvan het college van kerkrentmeesters haar taak mag verrichtten.

De mogelijkheid bestaat om het kerkgebouw in het geheel of in gedeelten
te huren; hiervoor kan men zich tot koster Paalman wenden.

Namen en adressen

Leden college van kerkrentmeesters:

Voorzitter: - Nico van Geenen

Penningmeester:

- Wim Geerling
- Arend Smit
- Heleen Nijhuis
Dienstrooster

22/07
10:00 - ds. J Meijer Borne

29/07
10:00 - Ds. H. Nekeman, Olst
Meer...

Activiteiten

20/07
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

27/07
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...