Kerkrentmeester
Taken van de kerkrentmeester

Het college van (ouderlingen-) kerkrentmeesters is belast met het vaststellen van de stoffelijke behoeften van de gemeente en de wijze waarop hierin kan worden voorzien. Het heeft de zorg voor de materiŽle behoeften voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
Het goed beleggen van vermogen, indien aanwezig, is een taak van het college. Voorts is het college van kerkrentmeesters belast met het regelen van de verkiezingen van ambtsdragers.
Om het kerkenwerk mogelijk te maken en als het kan uit te breiden, zijn fondsen nodig die door geldwerving moeten worden verkregen.
Traktement, pensioenvoorziening voor de predikant, salaris voor de kerkelijk werkster en de huisvesting voor de kerkelijke activiteiten worden bekostigd uit de opbrengst van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, giften, collecten en legaten. Van dit levende geld wordt het kerkenwerk in stand gehouden.
Een voorzichtig uitgavenbeleid, gekoppeld aan een actief inzamelingsbeleid, daar staat het college van kerkrentmeesters voor.
De beschikbare middelen zijn beperkt, maar met de hulp van de zeer vele vrijwilligers is de Open Hof een bloeiende kerk.
Instandhouding en uitbreiding van het kerkenwerk is een verantwoordelijk- heid van alle leden van de gemeente, uit naam waarvan het college van kerkrentmeesters haar taak mag verrichtten.

De mogelijkheid bestaat om het kerkgebouw in het geheel of in gedeelten
te huren; hiervoor kan men zich tot koster Paalman wenden.

Namen en adressen

Leden college van kerkrentmeesters:

Voorzitter: - Nico van Geenen

Penningmeester:

- Wim Geerling
- Arend Smit
- Heleen Nijhuis
Dienstrooster

24/03
10:00 - Ds. A. Gouma

29/03
19:00 - Vesperviering

31/03
10:00 - Ds. Wachtmeester
viering Heilig Avondmaal
19:00 - Ds. R. Vedders-Dekker uit Markelo
Meer...

Activiteiten

25/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

26/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

27/03
09:30 - Ouderenkring (Open Hof)
19:30 - Kerkenraad (Open Hof)

29/03
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

30/03
16:00 - Geloofsopvoeding hoe.......

05/04
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...