++++ Lezing Prof. Dr. Manu Keirse: Helpen bij verlies en verdriet Woensdag 16 oktober Open Hof, Aanvang 20.00 uur ++++
ANBI
U vindt de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente te Rijssen 'Open Hof' hieronder:

1. naam
Protestantse Gemeente te Rijssen 'Open Hof'

2. het post-en bezoekadres
Stationsdwarsweg 2, Tel. 0548-521374
Postadres : Postbus 134, 7460 AC Rijssen
KvK 41030352

3. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
RSIN-nummer Protestantse gemeente te Rijssen Open Hof: 008443853
RSIN-nummer Diaconie Protestantse gemeente te Rijssen Open Hof:824109636

4. Doelstelling van de Open Hof
De Open Hof maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Open Hof is in 1985 als deelgemeente ontstaan vanuit de Hervormde Gemeente Rijssen. Per 1 januari 2010 omvat onze gemeente ruim 1.560 leden. Anno 2010 zijn er een fulltime predikant en een parttime kerkelijk werker werkzaam binnen de gemeente.
Elke gemeente heeft haar eigen kenmerken die kunnen worden samengevat in een profiel.
De Open Hof herkent zicht het meest in het conciliaire profiel een open, pluriforme gemeente met verschillende manieren van geloofsbeleving en geloofsuitingen, en met volop ruimte voor
communicatie en dialoog.

5. de hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2020
De Protestantse Gemeente Open Hof te Rijssen wil in de komende vijf jaar een veelkleurige gemeente zijn die zich laat inspireren door het Woord van God, en van daaruit doelgericht wil bouwen aan een duurzame geloofsgemeenschap die met respect voor elkaar en eigen geloofsbeleving de ontmoeting met God en elkaar wil vieren en dat ook wil uitdragen in de samenleving.

Beleidsplan Open Hof is hier open file te vinden.
Het Beleidsplan van de PKN is hier te vinden: Beleidsplan PKN

6. de functie van de bestuurders
De organisatie structuur, met haar bestuurders (kerkenraadsleden) is hier te vinden.

7. het beloningsbeleid
De kerkenraadsleden ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden. Het is allemaal vrijwilligers werk. De predikant en kerkelijk werker ontvangen een salaris conform de richtlijnen van de PKN. De arbeidsvoorwaarden zijn hier te vinden: Arbeidsvoorwaarden PKN

8. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Klik open file en/of open file voor een actueel verslag van de activiteiten. Dit zijn 2 kerkbladen van de afgelopen maanden.

9. financiële verantwoording
Klik open file “Staat van Baten en Lasten” van de diaconie.
Klik open file “Staat van Baten en Lasten” Open Hof.
Klik open file “Begroting 2019” Open Hof

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de Scriba Stuur e-mail
Dienstrooster

22/09
10:00 - Ferry Buitink

29/09
10:00 - Ds. A. Gouma
Startzondag
Meer...

Activiteiten

20/09
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

27/09
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...