Uitleg antependia/kanselkleden
Uitleg over kleur en symboliek van afbeeldingen van de in de Open Hof gebruikte antependia.
De antependia zoals die sinds het ontstaan van de Open Hof gebruikt werden, werden op verzoek van de kerkenraad voorzien van symbolische voorstellingen. In 1992 gaf de kerkenraad een boekje uit: 'Kleur en symbool in de Open Hof'. De ontwerper van deze symbolen, de heer J. Vlogtman, gaf in dit boekje tekst en uitleg over de tot standkoming van deze antependia, en teken-technische verklaringen. De hieronder volgende tekst is letterlijk overgenomen uit dit boekje.

Het antependium

Het woord antependium komt uit het Latijn, de Nederlandse vertaling daarvoor is voorhangsel. Oorspronkelijk werden met antependia (meervoud) de vier zijden van het altaar bekleed; tegenwoordig in de regel alleen nog de voorzijde. In protestantse kerken zien we het antependium op de avondmaalstafel en op de voorkant van de kansel. Het wordt daarom ook wel kanselkleed genoemd. Het antependium is paars, wit, groen of rood, in sommige kerken gebruikt men ook roze en zwart. ledere kleur heeft een algemeen aanvaarde betekenis in het kerkelijk jaar. Op antependia zijn veelal symbolen aangebracht. In november 1988 werd ik door mevrouw Weijs, een lid van de liturgiecommissie, benaderd met de vraag of ik er voor voelde de symbolen voor de antependia te ontwerpen. De symbolen zouden tot de verbeelding moeten spreken en moeten uitdrukken wat er in de bijbel geschreven staat. De vorm zou naturalistisch, gestileerd, dan wel symbolisch kunnen zijn. Ik maakte ruim veertig symbolische ontwerpen. Deze werden door de liturgiecommissie bekeken en beoordeeld, waarna ze er vier ontwerpen uitkoos.
Hat grote werk daarna was de symbolische beelden over te zetten op de geweven kleden, kleuren uit te zoeken die met elkaar harmoniŽren en zo tot een goed, voor iedereen aanvaardbaar geheel te komen. Mevrouw Weijs heeft hierin een groot aandeel gehad. Ook heeft zij er, samen met de dames Kort, De Ridder en Scholten, voor gezorgd dat alles gerealiseerd werd. Maandenlang zijn ze samen in de weer geweest met als resultaat vier prachtige antependia. Een bijzonder woord van lof wil ik nog richten tot mevrouw Snelleman; zij heeft de stof voor de antependia en de stola's, die door de predikant gedragen worden, geweven.
Ook mevrouw Meijer wil ik hierin betrekken; zij weefde het band, dat voor de symbolen op de stola's werd gebruikt. Beide dames hebben veel geduld en vrije tijd in het werk gestoken. Zo ontstonden mooie handgeweven paramenten van hoge kwaliteit.

Teken-technische verklaringen
Bij het uitwerken van symbolische ontwerpen is het niet altijd mogelijk de perspectivische uitbeelding aan te houden. Toch heb ik getracht ruimtelijke effecten op te roepen in de symbolen van de vier antependia.
In de tekeningen heb ik gebruik gemaakt van het centraal perspectief. Zo komen alle, naar de diepte lopende horizontale en vertikale lijnen, in ťťn punt samen. Hierdoor ontstaat een beeld dat rustig en plechtig overkomt.
De lijnen geven een richting aan, die onwillekeurig met het perspectivische verdwijnpunt in verbinding wordt gebracht. Door de structurele opbouw van lijnen is er in de diepte een effect gecreŽerd dat b.v. in het symbool van het paarse kleed uit de horizon komende is, terwijl in het symbool van het witte kleed de weg leidt naar de horizon.


Het paarse antependium
klik hier voor uitleg over deze antependium.

Het rose antependium
klik hier voor uitleg over deze antependium.

Het witte antependium
klik hier voor uitleg over deze antependium.

Het rode antependium
klik hier voor uitleg over deze antependium.

Het groene antependium
klik hier voor uitleg over deze antependium.

Aan het begin van dit boekje las u over Bileam, de ziener die blind was voor God. Ik wil het beŽindigen met Psalm 4:7 - Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht Uws aanschijns, o Here -.

J.Vlogtman
Dienstrooster

27/10
10:00 - Dini Beuving-Dannenberg
19:00 -

03/11
10:00 - Heer Lambers Heerspink
Meer...

Activiteiten

25/10
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

01/11
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...