++++ Kerkveiling Open Hof 1 maart, aanvang 19.30. Inloop vanaf 19.00 uur. Komt allen !!! ++++
Cantorij
Cantorij

De cantorij is een koor, dat als onderdeel van de gemeente, medewerking
verleent aan de kerkdienst. Vooral bij wat minder bekende of moeilijk te zingen liederen ondersteunt de cantorij de gemeentezang. Ook tijdens bijzondere diensten is de cantorij deel van de liturgie. De cantorij oefent elke eerste donderdag van de maand van 19.30 uur – 21.30 uur. Zij staat o.l.v. Hilly Hofman.

Contactpersoon: Dirk Slot, voorzitter.
Dienstrooster

24/02
10:00 - Ds. A. Gouma
mmv de Cantorij
19:00 - Ds. F. den Oudsten, Enter
Thema: “Dresscode”
M.m.v.: Renske en Daan ten Hove, Enter

03/03
10:00 - Dini Beuving-Dannenberg
mmv de Cantorij
Meer...

Activiteiten

21/02
20:00 - Film Lion Parkgebouw

27/02
09:30 - Ouderenkring Open Hof
19:30 - Kerkenraad Open Hof

01/03
19:30 - Kerkveiling Open Hof
Inloop start om 19.00 uur
Meer...