Paarse antependium of kanselkleed
Hieronder volgt de uitleg van kleur en symboliek van het paarse antependium of kanselkleed.
Het paarse antependium

antependium_paars.JPG
De kleur
Purper (paars) is er in verschillende varianten, van violet tot levendig rood. In de oudheid was het een heilige, goddelijke kleur die alleen door keizers gedragen mocht worden. In het oude testament lezen we over de kleur purper in Numeri 15:38 en in het nieuwe testament in Lucas 16:19. Johannes 19:2 vertelt ons dat soldaten Jezus een purperen kleed omdeden. In latere jaren is in de liturgie de kleur purper als koninklijk verloren gegaan en deed intrede als boete-kleur. Het paarse antependium wordt daarom in de kerken gebruikt in de adventstijd (tijd van verwachting), de veertigdagen-tijd voor Pasen (tijd van bezinning en inkeer) en bij uitvaartdiensten.

De voor het symbool gebruikte bijbeltekst
Om de adventstijd (naderende komst des Heren) uit te beelden, wordt meestal een tekst uit Jesaja gebruikt en wel Jesaja 11:1 - Een loot ontspruit aan de tronk van IsraŽl (Jesse), een scheut bloeit op uit zijn wortels -.
Mevrouw Weijs had mij echter gevraagd te proberen nieuwe symbolische ontwerpen te maken. Na heel lang zoeken vond ik de adventsgedachte in een tekst uit het bijbelboek Numeri. Dit boek vertelt het verhaal van een volk dat met zijn God door de woestijn trekt. Een volk dat bang is voor de toekomst en terug verlangt naar het gecultiveerde Egypte. In de hoofdstukken 22 t/m 24 gaat het over de ziener Bileam en koning Balak van Moab, over Bileam en zijn ezelin, over een ziener die blind is voor God; over Bileam die het volk moet vervloeken. Hij echter zegent het volk driemaal, offert op zeven altaren zeven stieren en zeven rammen. Drie zegeningen vol verwachting. Dan lezen we in Numeri 24 in de verzen 15 en 16 hoe Bileam mag zien in de toekomst.
Voor het symbool van het paarse antependium gebruikte ik de tekst Numeri 24:17a
- ik kijk in de toekomst
ik zie een gestalte,
hij staat op in IsraŽl,
zoals een ster rijst aan de hemel.
Hij heerst over het volk van Jacob -.

Verklaring van het symbool

Ik kijk in de toekomst
Ik kijk in de verte. Ieder mens is voortdurend in beweging, voortdurend op weg. Ieder gaat zijn of haar levens-, lijdens- of kruisweg. In Jesaja 35: 8 t/m 10 lezen we over de weg van de nieuwe toekomst, de Heilige Weg. In Johannes 14:6 zegt Christus: - Ik ben de weg, de waarheid en het leven -.

De gestalte
We zien een zegenende figuur die vanuit de toekomst
op ons toekomt.
De kleur van de gestalte is rood; rood wijst op het
verzoenende lijden van Christus (Jesaja 63:1-3). De
komende Christus is diep rood, de gaande Christus is
blinkend wit (Openbaring 4).

De ster
Als een gids in de duisternis. De profetie van de ster van Jacob wijst naar Christus. De ster van Bethlehem wijst naar de geboorteplaats van Christus. Op de laatste bladzijde van de bijbel zegt Christus: - Ik ben de blinkende morgenster - (Openbaring 22:16).
De ster in het symbool van dit antependium is zil¨verkleurig. Uit Psalm 12:7 - Op wat de Heer zegt kun je aan. Zijn woorden zijn zuiver als zilver, als zilver in de oven gelouterd -. Gelouterd zilver betekent reinheid en zuiverheid. De ster is achtpuntig. In de symbolen van de vier antependia is een aantal getallen verwerkt.
Getallen zijn in de bijbel niet in de eerste plaats aanduidingen van hoeveelheden maar duiden meer een geestelijke kracht aan. Acht is het getal van de volkomenheid, de wedergeboorte, het getal van de nieuwe tijd, van de dag van de opstanding.
In de catacomben van Priscilla is een afbeelding te zien (waarschijnlijk uit begin 3e eeuw) van Maria met het kind, zittend voorgesteld, terwijl de profeet Biliam voor haar staat en op een acht-puntige ster wijst.
In oude kerken is een aparte doopkapel, het baptisterium, achthoekig opgebouwd. Het doopvont in onze kerk is ook achtkantig, deze vorm is dus geen toevalligheid.

Hemel en aarde
De hemel is tegenover gesteld aan de aarde, de hemel overkoepelt de aarde. In oude kerken worden de koepels en de halfronde nissen vaak versierd met hemelse gestalten. Op de aarde is de mens ge¨plaatst tussen boven en beneden, tussen hemel en aarde. In Jesaja 66:1 lezen we - Dit zegt de Heer: de hemel is mijn troon, de aarde mijn voet-bank -.
De kleur van de aarde tussen de lichtstralen is rood, als van bloed. Dit symboliseert het leven in het algemeen, alsook het vuur (Pinksteren). De rode kleur wijst ook op levenskracht, zie Leviticus 17:14.

De lichtstralen
Deze zijn als onstoffelijk verschijnsel een bij uitstek geschikt symbool van God. Zijn licht bestraalt deze duistere wereld (Psalm 104:2). Het boek Job spreekt mooi over het licht (Job 38:19). In het symbool zien we tien zilveren stralen, vijf naar links en vijf naar rechts. Twee maal vijf (lichtstralen) is tien. Twee wijst op de eenheid van twee delen en symboliseert man en vrouw, oude en nieuwe testament, de twee naturen
van Christus: God en mens.
In het nieuwe testament is twee het getal van de beslissing: twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden (Lucas 18:9-14). We lezen van het kiezen tussen twee wegen (MatteŁs 7:13-14) en - Niemand kan twee heren dienen - (MatteŁs 6:24). Het getal vijf verwijst naar het huwelijk. In de oudheid mochten bruid en bruidegom elk vijf vrienden uitnodigen. Jezus gaat met vijf discipelen naar de bruiloft te Kana. Jezus is de hemelse bruidegom. De vijf wonden van Christus verwijzen naar de bloed-bruidegom. In de synagoge heet de voorganger nog steeds thorabruidegom, de thorabruidegom die de vervulling van de vijf boeken uitstraalt over de aarde.
Het getal tien komt in de bijbel vele malen voor. Enkele voorbeelden: tien plagen, tien geboden, tien talenten. Het was in de oudheid de maat van alle getallen en berekeningen, het getal van de harmonie. Evenals getallen, hebben richting en plaats een symbolische waarde. We vinden dit veelal terug in oude kerken. Uitgaande van een plaats achter het altaar, is alles v/at aan de rechterzijde geplaatst is, in de symboliek de positieve, eervolle zijde, die overeenkomt met het oosten en het zuiden. Alles aan de linkerzijde verwijst naar het mindere en komt overeen met het noorden en het westen. Het is de plaats van het oordeel, van de dood. Vijf lichtstralen naar links en vijf naar rechts met een weg, Zijn weg, ertussen.

De cirkel
De cirkel, ring of krans is de meest volkomen geometrische vorm zonder begin en zonder einde. De cirkel symboliseert de volmaaktheid en de eeuwigheid. Het oude Egyptische schriftteken voor eeuwigheid is de ring. De adventskrans sluit het oude en begint het nieuwe kerkelijk jaar; op die krans groeit het licht naar Kerstmis.
Dienstrooster

24/03
10:00 - Ds. A. Gouma

29/03
19:00 - Vesperviering

31/03
10:00 - Ds. Wachtmeester
viering Heilig Avondmaal
19:00 - Ds. R. Vedders-Dekker uit Markelo
Meer...

Activiteiten

25/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

26/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

27/03
09:30 - Ouderenkring (Open Hof)
19:30 - Kerkenraad (Open Hof)

29/03
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

30/03
16:00 - Geloofsopvoeding hoe.......

05/04
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...