++++ Kerkveiling Open Hof 1 maart, aanvang 19.30. Inloop vanaf 19.00 uur. Komt allen !!! ++++
Mijn eerste maand (Astrid Gouma)
Astrid Gouma: Nu ik dit schrijf ben ik ruim een maand aan het werk in uw midden, en ik mag zeggen met veel plezier.
Natuurlijk is het gemeentewerk anders dan het werk als geestelijk verzorger in een instelling, zo is het werk bv wat onoverzichtelijker en veelzijdiger, maar om weer in het hart van de gemeente te werken vervult mijn hart met vreugde.
Astrid Gouma: Mijn eerste maand

Nu ik dit schrijf ben ik ruim een maand aan het werk in uw midden, en ik mag zeggen met veel plezier.
Natuurlijk is het gemeentewerk anders dan het werk als geestelijk verzorger in een instelling, zo is het werk bv wat onoverzichtelijker en veelzijdiger, maar om weer in het hart van de gemeente te werken vervult mijn hart met vreugde.

De eerste vergaderingen van verschillende commissies heb ik bij gewoond, de eerste huisbezoeken afgelegd, de eerste voorbereidingen gedaan voor de diensten in het najaar( startzondag en bevestiging ambtsdragers), en ondertussen lijntjes en gedachten uitgezet voor mijn aandachtsgebied: de jeugd.
Al met al begin ik mijn draai te vinden.
Ik hoop dat u mij ook weet te vinden als u dat graag wilt.


Rond de diensten

Viering 9 juli.

Voor de 12 jarigen:
Als je 8stergroeper bent dan gaat je leven na de zomervakantie veranderen. Je gaat niet meer naar je vertrouwde basis school maar je gaat naar Reggesteijn, Piux of de Passie of naar een andere school.
Een bijzonder gebeuren. Opeens lijkt het wel of je ouder en wijzer bent geworden. Op school staan jullie daarbij stil, maar ook in de kerk willen we daar bij stil staan. Want vanaf nu gaan jullie niet meer naar de KND toe maar mogen jullie naar de Tienernevendienst of gewoon de hele dienst in de kerk mee maken.

Op 9 juli staan we in de viering daarbij stil. Samen met de 8ste groepers en hun ouders, maar ook met de gehele gemeente samen vieren we deze overgang en vragen we God om een zegen op hun weg.
Het beloofd een mooie viering te worden.

En na de dienst blijven we met de kinderen en met de KND leiding en jeugdouderling nog bij elkaar om samen een gezellig spel te doen en te eten.


Op 6 augustus en 27 augustus mag ik voorgaan in “gewone” diensten.
Niks geen ‘gekkigheid’ zouden we hier thuis zeggen. Maar is niet iedere viering een bijzondere viering? Voor mij wel!
Hoewel ik het lang niet altijd gemakkelijk vind om een viering goed voor te bereiden, ervaar ik het wel als een van mijn hoogtepunten in mijn werk, en doe ik het graag.
Ik hoop dat Gods Geest, door liederen, woorden en gebeden heen, uw hart mag raken, en u gezegend op weg mag gaan.


Vakantie


Veel gemeenteleden zullen in juli en augustus op vakantie zijn, maar velen zullen ook gewoon thuis zijn en op zondag samen komen voor Gods aangezicht om elkaar te ontmoeten en Gods woord te horen.
Waar u ook bent : wereldwijd of misschien wel gewoon thuis, omdat de omstandigheden u daartoe dwingen, ik wens u een gezegende zomertijd toe.

Vakantie
Zelf hoop ik met vakantie te zijn van 22 juli – 30 juli, en vanaf 31 augustus - 24 september.

Dienstrooster

24/02
10:00 - Ds. A. Gouma
mmv de Cantorij
19:00 - Ds. F. den Oudsten, Enter
Thema: “Dresscode”
M.m.v.: Renske en Daan ten Hove, Enter

03/03
10:00 - Dini Beuving-Dannenberg
mmv de Cantorij
Meer...

Activiteiten

21/02
20:00 - Film Lion Parkgebouw

27/02
09:30 - Ouderenkring Open Hof
19:30 - Kerkenraad Open Hof

01/03
19:30 - Kerkveiling Open Hof
Inloop start om 19.00 uur
Meer...