Vesperdiensten
in de 40 dagentijd
Oecumenisch platform, Vespervieringen

De tijd is er weer dat in de weken voor Pasen -de 40 dagentijd- daar op iets andere manier ook aandacht voor is, namelijk tijdens de vespervieringen. Deze vieringen vinden in maart plaats op de vrijdagavonden 2, 9, 16 en 23 maart 2018 in de open Hof. Aanvang van alle diensten 19.00 uur. Tijdens deze vieringen is het hoofdthema "Pelgrimeren". Dit gaat over de verschillende wegen:

De weg van de gerechtigheid - kijkend naar Abraham

De weg van de kwetsbaarheid - kijkend naar Naomi

De weg van de heelheid - kijkend naar Ezra

De weg van de eerlijkheid - kijkend naar Esther

De weg van het geluk - kijkend naar alle hier genoemde personen.

Deze deelthema's komen in de vespervieringen aan de orde. Wij nodigen u van harte uit om met ons op deze manier toe te leven naar Pasen. Tijdens de vieringen zal het oecumenisch koor ons met zang en samenzang ondersteunen.

Namens het oecumenisch platform; Willy Wessels en Els Kreuger

Dienstrooster

22/07
10:00 - ds. J Meijer Borne

29/07
10:00 - Ds. H. Nekeman, Olst
Meer...

Activiteiten

20/07
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

27/07
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...