Gespreksgroepen
Overzicht van de verschillende gespreksgroepen binnen de Open Hof
Gespreksgroepen

Er zijn in onze gemeente in de periode van oktober tot Pasen verschillende gespreksgroepen. U leest over deze groepen altijd in het kerkblad van september. Als u vragen of suggesties hebt op dit gebied kunt u contact opnemen met def kerkelijk werker.


1.2 Gespreksgroep 35+

Eens in de maand, op zondagavond komt deze groep bij elkaar. Steeds bij een andere deelnemer aan huis om 20.00 uur.
De groep bestaat uit een vaste kern, maar andere deelnemers zijn van harte welkom. Het gespreksonderwerp is meestal van te voren bekend, maar soms ook wel een verrassing.
Daarnaast is en blijft de wederzijdse ontmoeting een belangrijk gegeven.
Voor verder informatie kunt u zich wenden tot Dini Beuving.

1.3 Gespreksgroep 50+

Van september tot en met juni komt deze groep eens in de maand in de Open Hof bij elkaar, op de tweede woensdag van de maand, ’s middags van 14.00 – 15.30 uur. Eerst wordt er een kopje thee gedronken.
De onderwerpen die o.a.aan de orde zijn geweest; de Belijdenisgeschriften van de PKN, verdieping in de grote godsdiensten van Islam, Boeddhisme en Jodendom.
Voor verder informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot mevrouw J. Harbers (0548-513 973) of mevrouw I. Weijs (0548-512 686).


1.4 Contactochtenden voor ouderen

Eén maal per maand is er in de kerk een ontmoetingsochtend voor wat oudere gemeenteleden. De inloop is van 9.30 - 10.00 uur en vanaf 10.00 uur wordt o.l.v. Erika Otten een onderwerp besproken. De ochtenden hebben dus zowel een gezellig als een informatief karakter. Verschillende onderwerpen komen aan de orde. De bijeenkomsten worden meestal gehouden op de laatste woensdag van de maand.
Iedereen is van harte welkom.
1.5 Gespreksgroep 19+

De 19+ groep op zondagavond is bedoeld voor die jongeren, die ( na de huiscatechese) nog niet direct toe zijn aan de belijdeniscatechese, om welke (persoonlijke) reden dan ook.
Onder leiding van de predikant komt deze groep van oktober tot Pasen bij elkaar in de kerk op de tweede zondag van de maand, van 20.15 u. tot 21.30 u. De onderwerpen worden in onderling overleg vastgesteld.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de scriba.1.6 Gespreksgroep “Geloven zoals je bent”

Deze groep is ontstaan rond het boekje “Geloven zoals je bent”. Allerlei (christelijke) thema’s komen aan de orde .De ene keer komen we samen rond een Bijbels thema, een volgende keer bespreken we een (christelijk) boek. Dan weer een reisverslag.
De cursus biedt iedereen de mogelijkheid om samen met anderen op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De avonden zijn laagdrempelig, gezellig, leerzaam, maar ook gewoon leuk.
Voor verdere informatie kun je bellen met Dini Beuving (0547263686) of mailen Stuur e-mail.
Dienstrooster

28/04
10:00 - Ds. Mark van Sandijk uit Holten
15:00 - ds Sander Ris kerk en Koning op "de Oosterhof"
dienst kerk en Koning (tentdienst) op "de Oosterhof"
oecumenische dienst met medewerking van de "ontmoetingsband" aangevuld met nog enkele muzikanten .

05/05
10:00 - Ds. A. Gouma
Meer...

Activiteiten

24/04
09:30 - Ouderenkring Open Hof
14:00 - Gespreksgroep 50+ Open Hof
19:30 - Kerkenraad Open Hof

26/04
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

03/05
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...