Krabbeldienst
Ongeveer 3 keer per jaar vindt er in de Open Hof een krabbeldienst plaats. Een krabbeldienst is een dienst speciaal voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot 7 jaar, en hun (groot)ouders/verzorgers. Omdat kinderen in deze leeftijd nog niet symbolisch denken maar een verhaal vooral beleven zoals het is, is de dienst gericht op beleving en het horen van geloofsverhalen. De kinderen mogen (mee)praten, lopen, meedoen, er worden kinderliederen gezongen en er wordt in eenvoudige taal gebeden. Een krabbeldienst duurt ongeveer 20 minuten. We beginnen en sluiten af met een vast lied. Het middengedeelte wordt ingevuld aan de hand van een Bijbelverhaal. Na afloop van de viering is er limonade met iets lekkers. Alle kinderen van 3 tot en met 7 jaar die staan ingeschreven bij de Open Hof ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Kinderen die geen uitnodiging ontvangen maar wel graag willen komen, zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Heeft u vragen, dan kunt u een email sturen naar Stuur e-mail
Dienstrooster

21/07
10:00 - Ds. Hannie van Boggelen uit Deventer

28/07
10:00 - Ds. A. Gouma
Meer...

Activiteiten

19/07
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

26/07
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

02/08
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...