Op 4 oktober houden we van de Z.W.O commissie een Macrame workshop voor ons nieuwe project DREAMHOUSE. Inloop vanaf 19.00uur. Het belooft, zoals vanouds, weer een gezellige avond te worden. KOMT ALLEN!!! :: 27 september Open Hof reisje naar Het Rheins. Verzamelen 13.15 uur bij Open Hof, voor verdere gegevens zie kerkblad van september.
Krabbeldienst
Ongeveer 3 keer per jaar vindt er in de Open Hof een krabbeldienst plaats. Een krabbeldienst is een dienst speciaal voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot 7 jaar, en hun (groot)ouders/verzorgers. Omdat kinderen in deze leeftijd nog niet symbolisch denken maar een verhaal vooral beleven zoals het is, is de dienst gericht op beleving en het horen van geloofsverhalen. De kinderen mogen (mee)praten, lopen, meedoen, er worden kinderliederen gezongen en er wordt in eenvoudige taal gebeden. Een krabbeldienst duurt ongeveer 20 minuten. We beginnen en sluiten af met een vast lied. Het middengedeelte wordt ingevuld aan de hand van een Bijbelverhaal. Na afloop van de viering is er limonade met iets lekkers. Alle kinderen van 3 tot en met 7 jaar die staan ingeschreven bij de Open Hof ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Kinderen die geen uitnodiging ontvangen maar wel graag willen komen, zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Heeft u vragen, dan kunt u een email sturen naar Stuur e-mail
Dienstrooster

30/09
10:00 - Ds. W. Oosterhof Wierden

07/10
10:00 - ds. F. Buitink, Heino
mmv de Cantorij
Meer...

Activiteiten

25/09
13:30 - CPO

26/09
09:30 - Ouderenkring
19:30 - Kerkenraad

27/09
13:15 - Uitstapje Diaconie

28/09
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

01/10
20:00 - Geloven zoals je bent Open Hof

05/10
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...