Op woensdag 20 februari om 18.00 uur organiseren wij van de Z.W.O. commissie een fantastisch stamppotbuffet. De opbrengst is voor ons project Dreamhouse. Komt allen en eet smakelijk!!!
Krabbeldienst
Ongeveer 3 keer per jaar vindt er in de Open Hof een krabbeldienst plaats. Een krabbeldienst is een dienst speciaal voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot 7 jaar, en hun (groot)ouders/verzorgers. Omdat kinderen in deze leeftijd nog niet symbolisch denken maar een verhaal vooral beleven zoals het is, is de dienst gericht op beleving en het horen van geloofsverhalen. De kinderen mogen (mee)praten, lopen, meedoen, er worden kinderliederen gezongen en er wordt in eenvoudige taal gebeden. Een krabbeldienst duurt ongeveer 20 minuten. We beginnen en sluiten af met een vast lied. Het middengedeelte wordt ingevuld aan de hand van een Bijbelverhaal. Na afloop van de viering is er limonade met iets lekkers. Alle kinderen van 3 tot en met 7 jaar die staan ingeschreven bij de Open Hof ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Kinderen die geen uitnodiging ontvangen maar wel graag willen komen, zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Heeft u vragen, dan kunt u een email sturen naar Stuur e-mail
Dienstrooster

27/01
10:00 - Ds. F. Buitink Heino
19:00 - Egbert-Jan Haselhorst
Egbert-Jan Haselhorst, jeugdwerker van Vrije Evangelische Gemeente, Nijverdal

Thema: “Wake-up”
M.m.v.: Duo Bram en Janine

03/02
10:00 - Ds. A. Gouma en Dhr. J.J. Hoefnagel, Sneek
School & Kerk-dienst Themalied
Meer...

Activiteiten

27/01
20:00 - Gespreksgroep 35+ Olieslager 58

30/01
09:30 - Ouderenkring Open Hof

31/01
20:00 - Kerkenraadsvergadering

04/02
20:00 - Groeigroep R. Bosmastraat 3
Meer...