PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
laatste nieuws laatste nieuws
BERICHT VAN HET MODERAMEN dd 16-10-20

Beste gemeenteleden,
De laatste persconferentie van de overheid afgelopen dinsdag  heeft er toe geleid dat er weer een aantal maatregelen is getroffen voor onze samenleving om het corona virus te bestrijden.
Deze week heeft het moderamen intensief overleg gehad over het al dan niet doorgaan met diensten in de huidige vorm t.w. 30 kerkgangers exclusief de mensen die de dienst organiseren.
Alle richtlijnen van de overheid en de PKN  zijn doorgenomen en er is  aan de hand daarvan  besloten om de diensten in deze vorm voorlopig voort te zetten.
Mochten zich de komende weken veranderingen voordoen en er op een complete lockdown wordt aangedrongen dan zullen we  alsnog overgaan op de digitale diensten. 
Namens het moderamen van de Open Hof
Nico van Geenen  

 
 extra maatregelen voor bezoeken van de kerkdiensten i.v.m.Corona
Door de nieuwe uitbraak zijn aanvullende maatregelen nodig.

De volgende aanvullende maatregelen zijn van kracht:

- Kerkdiensten (met ingang van zondag 11 oktober):
 Men wordt dringend  verzocht een mondkapje te dragen bij binnenkomst
in de Open Hof.  Als men plaats heeft genomen, kan het mondkapje af.
- Bij het verlaten van de kerkzaal dient men het mondkapje weer te dragen.
- Bijeenkomsten (met onmiddellijke ingang): Er worden in de Open Hof
voorlopig geen bijeenkomsten gehouden, met uitzondering van
kerkdiensten.
Vanzelfsprekend worden de maatregelen die eerder al waren genomen,
nageleefd, en is het gebruiksplan van toepassing.

Gerrit Pluimers, scriba
 

Woord van bemoediging

voor gemeenten in de Protestantse Kerk in

Nederland  Lees hier verderkerktijd.nl
Tot nu toe hebben zich al veel personen aangemeld voor KERKTIJD.NL   Om in aanmerking te komen voor een uitnodiging = bezoek aan een dienst, moet u zich aanmelden via de mail die u heeft ontvangen of via opgave na een telefoontje van de wijkouderling. U ontvangt dan een uitnodiging voor de komende dienst indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.
Heeft u geen mail ontvangen of geen telefoontje, dan kunt ook zelf een aanmeldformulier downloaden via 
https://app.kerktijd.nl/member/register/7d3cb82c-4152-4dc5-8c4b-20cd59c1429f

Om samen te kunnen komen moeten wij echter als kerk voldoen aan een aantal regels van het RIVM, waarbij uw gezondheid en die van uw naasten het belangrijkste is. Om alles zo goed mogelijk in banen te leiden hebben wij als Open Hof een gebruikersplan opgesteld. U vindt dit op de website en het ligt in de hal van de kerk.
Uitgangspunt zijn de regels van het RIVM:
  • Houd  1,5 meter afstand van elkaar als u niet één huishouden bent
  • Desinfecteer uw handen
  • Blijf thuis bij klachten
Lees verder om meer informatie te verkrijgen hoe de kerkdiensten weer opgestart gaan worden
 zondag 06 09 2020
Beroep Ds. Dirk van Keulen

Zoals bekend heeft de beroepingscommissie onlangs haar verslag aan de kerkenraad uitgebracht. Daarbij werd het advies uitgebracht om een beroep uit te brengen op Ds. Dirk van Keulen, thans predikant te Luttelgeest. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen.
Op dinsdag 1 september hebben voorzitter Nico van Geenen en de voorzitter van de beroepingscommissie Rindert Eckhart de beroepsbrief bij Ds. van Keulen thuis bezorgd.

Donderdagmiddag 3 september heeft Ds. van Keulen laten weten dat hij het op hem uitgebrachte beroep aanneemt. Een mooi bericht en voor de Open Hof een goede zaak!
Vrijdagmiddag 4 september kwam hij persoonlijk het “ Bericht van aanneming van een beroep “ bij onze voorzitter thuis bezorgen.
Hij werd daarbij verwelkomd met een boeket bloemen namens de Open Hof.

Wanneer Ds. van Keulen zijn intrede doet in de Open Hof is nog niet bekend; hij gaat hiervoor in overleg met zijn huidige gemeente in Luttelgeest.
Zelf verwacht hij, en dat zou mooi zijn, op de 1e adventszondag zijn intrede te kunnen doen.
De fam. van Keulen, die momenteel in Zwolle woont, is van plan zich in Rijssen vestigen.

Gerrit Pluimers, scriba Open Hof


 

***** COLLECTE*****
Helaas kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij onze diensten in de Open Hof, daardoor missen wij een belangrijk deel van de collecte inkomsten. Het doel van de wekelijkse collecte wordt op de beamer zichtbaar gemaakt
 U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekening van de Open Hof :

Diaconie Open Hof : Rekeningnummer diaconie NL 81 RABO 0347 3735 42

De kerk: Rekeningnummer kerk: NL 28 RABO 0373 7279 41
 

     of d.m.v.

Bij gebruik van de Givt app: vul 2 bedragen in,

•Het eerste bedrag is voor de diaconie
•Het tweede bedrag is voor de Kerk,
•tik op “volgende”,
•tik op “ lijst”, zoek ”PKN Rijssen Open Hof”
•tik op “geven”
•tik op “volgende”.
 DANK VOOR UW BIJDRAGE

***** TIP *****  De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl  

                        Digitale collecte giften zijn natuurlijk welkom. Digitaal collecteren
                 

 
terug
 
 
*
KOMENDE KERKDIENSTEN
voor het bijwonen van de komende diensten
moet u zich eerst aanmelden op kerktijd@openhof-rijssen.nl
daarna kunt u, op uitnodiging de dienst bijwonen.

Zondag 25 okt. 2020
10.00 uur
Ds. K. Brevet,
Deventer.

ook via Kerk tv/ radio

Zondag 1 nov.2020
10.00 uur
Ds. A. Gouma

ook via Kerk tv/ radio

 
 
*


 
*
ACTIVITEITEN
Open Hof Café

elke vrijdagmorgen  "OpenHof Café"
I.V.M. CORONA RICHTLIJNEN 
MOMENTEEL GEEN 
"OPEN HOF CAFÉ 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.