PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Predikant Predikant
Gegevens predikant Open Hof
Predikant: 
Ds. Astrid Gouma 
E:predikant@openhof-rijssen.nl 

2e predikantsplaats is vacant.
Iemand die samen met de collega-predikante de gemeente wil dienen en ook samen verantwoordelijkheid voelt. Die de sterke kanten van de ander en zichzelf herkent, daarvan gebruik maakt en die de ander kan en wil aanvullen. De predikant(e) waar mee samengewerkt zal worden, is eveneens voor 0,5 fte aangesteld.

De Open Hof is een gemeenschap die laagdrempelig is, actief en ondernemend, waar jong en oud een plek vinden binnen de gemeente van Christus. Wij willen een open kerk zijn, waarin ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd.

Meer informatie en de profielschets zijn te vinden op onze website www.openhof-rijssen.nl. U kunt ook bellen met de beroepingscommissie, te bereiken via Els Kreuger, tel: +31 548 52 12 14 of +31 6 44 33 60 22.

Uw reactie kunt u uiterlijk tot 23 maart 2020 mailen naar beroepingscommissie@openhof-rijssen.nl en zien wij met belangstelling tegemoet.Profielschets predikant PKN-gemeente te Rijssen “Open Hof” (0,5 fte)

Binnen de Open Hof is een parttime (0,5 fte) vacature voor een predikant.
De Open Hof is een gemeente die laagdrempelig is, actief en ondernemend, waar jong en oud een plek vinden binnen het geloof. We zijn een open kerk, waarin ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd.
Wij zoeken een predikant die samen met de collega-predikant de gemeente wil dienen en ook samen verantwoordelijkheid voelt. Die de sterke kanten van de ander en zichzelf herkent, daarvan gebruik maakt en die de ander kan en wil aanvullen. De predikant waar mee samengewerkt zal worden, is eveneens voor 0,5 fte aangesteld.

Visie op predikantschap:
• Iemand die kan en wil werken aan de opbouw van de gemeente
• Kennis en uitvoering kan geven aan veranderingsprocessen binnen de gemeente
• Gevoel heeft voor traditie, maar ook voor de kerk en mensen van vandaag

Werkzaamheden voor de predikant:
• De Eredienst is en blijft de eerste kernactiviteit. Liturgie, muziek en verkondiging zijn alle drie van centraal belang, met daarin uitleg van de Schriften, toepassing op de actualiteit en het persoonlijk raken en voeden van de gemeente
• Het (mede) geven van geestelijke leiding aan de gemeente en het bewaken van de kwaliteit van het gemeentezijn in alle aspecten
• Verleent waar nodig pastorale zorg, met name in crisissituaties en ondersteunt de ouderlingen bij het pastorale werk

Wij zoeken een predikant die:
• Beschikt over natuurlijke leiderschapskwaliteiten
• Een ´mensenmens´ is
• Weet in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen door o.a. te zoeken naar andere vormen van kerk zijn die de huidige generatie aanspreekt en boeit
• Oog heeft voor diaconale taken in de samenleving
• Kennis heeft- en gebruikt maakt van Social Media
• Toe is aan een nieuwe gemeente
• Bij voorkeur tussen de 30 en 45 jaar oud is
terug
 
 
*
KOMENDE KERKDIENSTEN
Zondag 19 juli 2020
10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Gouma

vooralsnog alleen via Kerk tv/ radio

Zondag 26 juli 2020
10.00 uur
Voorganger: Pastor D. Beuving- Dannenberg

vooralsnog alleen via Kerk tv/ radio

Zondag 2 augustus 2020
10.00 uur
Voorganger: Ds P. Hendriks, Hengelo

vooralsnog alleen via Kerk tv/ radio

Zondag 16 augustus 2020
10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Gouma

vooralsnog alleen via Kerk tv/ radio

Zondag 23 augustus 2020
10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Gouma

vooralsnog alleen via Kerk tv/ radio

Zondag 30 augustus 2020
10.00 uur
Voorganger: Ds. v. Sandijk- v.d. Wal, Holten

vooralsnog alleen via Kerk tv/ radio

Zondag 6 september 2020
10.00 uur
Voorganger Ds. G. de Goeijen, Den Ham

vooralsnog alleen via Kerk tv/ radio

 
 
*


 
*
ACTIVITEITEN
Open Hof Café

i.v.m. coronavirus geen OpenHof Café
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.