PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Predikant Predikant
Gegevens predikant Open Hof
Predikant: 
Ds. Astrid Gouma 
E:predikant@openhof-rijssen.nl 

Op 7 mei 2017 werd ik verbonden als predikant aan de Open Hof, ‘mijn’ tweede gemeente. 

Nadat ik, begin jaren 90, in het ambt van predikant bevestigd was in de Gereformeerde Kerk van Langeslag - Heino en daar met veel plezier en vreugde gewerkt heb, maakte ik de overstap naar het bijzondere pastoraat. In het Twenteborg ziekenhuis in Almelo (het huidige ZGT) was ik geestelijk verzorger op verschillende afdelingen. Daar leerde ik veel over het leven en sterven van mensen. Door de bijzondere ervaringen die ik met mensen mocht hebben veranderde mijn kijk op ‘leven en geloven’ voorgoed. Na mijn baan in Almelo werd ik geestelijk verzorger in de psychiatrie in Deventer. Een boeiende maar ook zeer intensieve plek om te werken. Hier leerde ik het leven in al zijn ‘geestelijke kwetsbaarheid’ kennen. 

Na deze bijzondere jaren verlangde ik er weer naar om predikant te zijn te midden van een gemeente waarin het leven en geloven in al zijn grootsheid en kleinheid geleefd en gevierd worden.

Want ooit was ik daarom predikant geworden, om het leven en (on)geloof, te delen, om samen een stukje op te lopen in vreugde en verdriet.
Want als jong volwassene wilde ik wel iets met de woorden van God en mensen.
En nog steeds vind ik het een grote uitdaging om de woorden van geloof, hoop en liefde, te delen, uit te leggen, en om deze woorden handen en voeten te geven in deze wereld.

Tot op de dag van vandaag blijft het werk me uitdagen, boeien, vermoeien,
vreugde schenken en verdriet, maar voel ik mij een gezegend mens om het te kunnen en mogen doen binnen en buiten de Open Hof.

En mocht u graag een stukje met mij oplopen…. U bent van harte welkom!

                                                  
2e predikantsplaats is vacant.
Iemand die samen met de collega-predikante de gemeente wil dienen en ook samen verantwoordelijkheid voelt. Die de sterke kanten van de ander en zichzelf herkent, daarvan gebruik maakt en die de ander kan en wil aanvullen. De predikant(e) waar mee samengewerkt zal worden, is eveneens voor 0,5 fte aangesteld.

De Open Hof is een gemeenschap die laagdrempelig is, actief en ondernemend, waar jong en oud een plek vinden binnen de gemeente van Christus. Wij willen een open kerk zijn, waarin ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd.

Meer informatie en de profielschets zijn te vinden op onze website www.openhof-rijssen.nl. U kunt ook bellen met de beroepingscommissie, te bereiken via Els Kreuger, tel: +31 548 52 12 14 of +31 6 44 33 60 22.

Uw reactie kunt u uiterlijk tot 23 maart 2020 mailen naar beroepingscommissie@openhof-rijssen.nl en zien wij met belangstelling tegemoet.Profielschets predikant PKN-gemeente te Rijssen “Open Hof” (0,5 fte)

Binnen de Open Hof is een parttime (0,5 fte) vacature voor een predikant.
De Open Hof is een gemeente die laagdrempelig is, actief en ondernemend, waar jong en oud een plek vinden binnen het geloof. We zijn een open kerk, waarin ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd.
Wij zoeken een predikant die samen met de collega-predikant de gemeente wil dienen en ook samen verantwoordelijkheid voelt. Die de sterke kanten van de ander en zichzelf herkent, daarvan gebruik maakt en die de ander kan en wil aanvullen. De predikant waar mee samengewerkt zal worden, is eveneens voor 0,5 fte aangesteld.

Visie op predikantschap:
• Iemand die kan en wil werken aan de opbouw van de gemeente
• Kennis en uitvoering kan geven aan veranderingsprocessen binnen de gemeente
• Gevoel heeft voor traditie, maar ook voor de kerk en mensen van vandaag

Werkzaamheden voor de predikant:
• De Eredienst is en blijft de eerste kernactiviteit. Liturgie, muziek en verkondiging zijn alle drie van centraal belang, met daarin uitleg van de Schriften, toepassing op de actualiteit en het persoonlijk raken en voeden van de gemeente
• Het (mede) geven van geestelijke leiding aan de gemeente en het bewaken van de kwaliteit van het gemeentezijn in alle aspecten
• Verleent waar nodig pastorale zorg, met name in crisissituaties en ondersteunt de ouderlingen bij het pastorale werk

Wij zoeken een predikant die:
• Beschikt over natuurlijke leiderschapskwaliteiten
• Een ´mensenmens´ is
• Weet in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen door o.a. te zoeken naar andere vormen van kerk zijn die de huidige generatie aanspreekt en boeit
• Oog heeft voor diaconale taken in de samenleving
• Kennis heeft- en gebruikt maakt van Social Media
• Toe is aan een nieuwe gemeente
• Bij voorkeur tussen de 30 en 45 jaar oud is
terug
 
 
*
KOMENDE KERKDIENSTEN
voor het bijwonen van de komende diensten
moet u zich eerst aanmelden op kerktijd@openhof-rijssen.nl
daarna kunt u, op uitnodiging de dienst bijwonen.

Zondag 6 dec. 2020
2e Advent 
Voorganger : Ds. R. Vedders- Dekker,
Markelo

ook via Kerk tv/ radio
 
 
*


 
*
ACTIVITEITEN
Open Hof Café

elke vrijdagmorgen  "OpenHof Café"
I.V.M. CORONA RICHTLIJNEN 
MOMENTEEL GEEN 
"OPEN HOF CAFÉ 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.