PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
online kerkdiensten online kerkdiensten
Volg de online kerkdienst via Kerk TV

***  Aangescherpte corona-maatregelen, per 5 december 
      alleen  nog online kerkdiensten ***

ZIE OOK HET MENU LAATSTE NIEUWS


 
WELKOM WELKOM
                                         

  Dagboekstukjes  themaweek 2022
          Chr. Basisscholen in Rijssen en Notter
Maandag. Niet zien en toch geloven!
Deze week worden op de basisscholen verhalen uit de Bijbel verteld die allemaal met het thema Niet zien en toch geloven te maken hebben. Onze God is almachtig en we begrijpen heel vaak niet waarom alles gebeurt zoals Hij dat wil. Als we dat wél zouden begrijpen, dat zouden wij net zo knap als God zijn en dat kan natuurlijk niet. We moeten vertrouwen dat onze hemelse Vader graag in liefde voor ons zorgen wil en dan zullen wij vaak onze handen vouwen en bidden: ‘Here God, wat wilt U dat ik doen zal?’ Mozes vroeg: ‘Hoe is Uw naam?’ Het antwoord was: ‘Ik ben erbij!’ Wat mooi dat bij alles wat er in ons leven gebeurt, deze hemelse Vader erbij is! De kinderen zullen deze week zingen:
         Niet zien en tóch geloven.

            God ziet vol liefde neer.
            Zijn zegen komt van boven.
            Vertrouw maar op de Heer!
Lees vandaag eens Exodus 3: 13 en 14                

                 


Dinsdag. Jericho wordt ingenomen
Jericho is een sterke stad. De muren zijn heel erg dik. Als je Jericho kunt innemen, dan kun je het hele land Kanaän veroveren. Jozua krijgt van God de opdracht om het volk zes dagen zwijgend om Jericho rond te laten trekken. En op de zevende dag moeten ze dat zeven keer doen. Dan moeten de priesters op de bazuin blazen en de mensen moeten hard beginnen te juichen. En zo gebeurt het. De inwoners van Jericho snappen niks van die rondgangen. Maar op de zevende dag begint het volk luid te juichen, terwijl er nog niks is gebeurd. Maar dan storten de dikke muren in. God zorgt dat ze deze belangrijke stad kunnen innemen. Juichen bij voorbaat. Dat mogen wij ook doen, omdat de Here Jezus voor ons de overwinning behaald heeft!
We lezen Jozua  6: 14 – 20

Woensdag. Afgoden = van God af
Het volk van Israël denkt dat de afgod Baäl zorgt dat alles in de  natuur kan groeien. Ze gaan Baäl aanbidden en vergeten de Here die alles geschapen heeft en voor alle dingen zorgt. Daarom straft God de mensen en er komt jarenlang geen regen. Dat is erg. Want nu kan er niets groeien. Dan roept Elia de mensen bij elkaar op de berg Karmel. Elia is een profeet van God. Maar er zijn wel 450 profeten van Baäl. Elia zegt: ‘Laten we twee altaren bouwen.
Jullie bouwen een altaar voor Baäl. Ik bouw een altaar voor de Here God. We leggen er hout op en een dood offerdier. Maar we steken het offer niet aan. En dan gaan we bidden of de echte God het offer in brand wil steken. Jullie bidden tot Baäl en ik tot God.
En jullie mogen eerst!’ De Baälspriesters bidden en dansen om het altaar. Dat doen ze urenlang. Maar er gebeurt niks. Nee, want afgoden bestaan niet en kunnen dus ook niks doen. 
Lees vandaag 1 Koningen 18: 21 - 29

                              

Donderdag: De Here is God!
Nu is het de beurt van Elia. Hij bouwt een altaar van 12 stenen, want het volk Israël bestaat uit 12 stammen. Dan legt hij brandhout op het altaar en daarna een dood stierkalf. Maar nog is Elia niet klaar. Hij graaft een slootje rond het altaar en laat dan 12 kruiken met water over het offer gieten. Nu is het offer en het brandhout kletsnat en er staat zelfs water in het slootje. Iedereen kan zien dat Elia geen geheim vuurtje gebruikt. Nee. Elia gaat bidden: ‘God van het volk Israël, helpt U mij, zodat het volk weet dat U alleen de échte God bent!’ Plotseling valt er vuur uit de hemel neer en het offer verbrandt. Als de mensen dát zien, vallen ze in aanbidding voorover en roepen: ‘De Here is God!    De Here is God!’ Nu begrijpen de mensen dat de profeten van Baäl hen bedrogen hebben en daarom worden ze gedood. En Elia mag tegen de koning zeggen: ‘Ga maar gauw naar huis, want nu zal er na jaren weer regen komen!’ God zorgt voor regen!
Lees dit vervolg in 1 Koningen 18: 30 – 39

Vrijdag. Jezus loopt op de golven
Het wordt avond en de discipelen willen met de boot naar de overkant van het meer varen. Jezus gaat niet mee. Nee, Hij wil even alleen zijn om te bidden tot Zijn Vader. Dus varen de discipelen alleen. Maar als ze midden op het meer zijn en het al nacht is, begint het te stormen. Zelfs zo erg, dat ze bang worden. Opeens zien ze iets op de hoge golven verschijnen. Ze roepen: ‘Een spook!’ Dan horen ze de bekende stem van Jezus: ‘Wees niet bang. Ik ben het!’ Petrus vraagt: ‘Mag ik bij U komen?’ Jezus zegt: ‘Kom!’ Dan stapt Petrus uit de boot en loopt op de golven naar Jezus. Maar als hij merkt hoe hard het waait, wordt hij  bang. En meteen zakt hij weg in het water. ‘Help!’ schreeuwt hij. Gelukkig is daar meteen de reddende hand van Jezus. Samen gaan ze naar het schip en Jezus zegt dat de storm stil moet zijn. De discipelen  merken hoe machtig Jezus is: Ze zeggen: ‘Echt waar! U bent Gods Zoon!’
Ga dit nu lezen in Mattheüs 14: 22 – 36

   

Zaterdag. Een Romeinse officier vraagt Jezus om hulp
Er zijn veel Romeinse soldaten in het land. Dat is niet fijn voor de mensen in Israël. Toch zijn er soldaten die de mensen willen helpen. Een officier, die baas is over 100 soldaten, heeft zelfs een synagoge, een kerk voor de mensen gebouwd. Daarom houden de mensen van deze officier. Maar die officier heeft een probleem: een slaaf van hem is doodziek. Daarom stuurt hij een paar Joodse leiders naar Jezus, want hij gelooft vast en zeker dat Jezus die slaaf weer gezond kan maken. Die Joodse leiders komen bij Jezus en ze smeken Hem, of Jezus alstublieft mee wil gaan naar die Romeinse officier. ‘Hij is het waard!’ zeggen ze. Zou Jezus dat doen? Hoe gaat het verhaal verder? Ja, dat horen we zondag-morgen als de dominee in de kerk verder vertelt. Kinderen zullen dan het themalied zingen. Daar moeten jullie allemaal bij zijn!
Lees dit alvast in Lukas 7: 1-10                    Tekst: Roel Bartels 
 


                                                                                                                                                         

       De Protestante Gemeente te Rijssen 'Open Hof' heet u van harte welkom op haar website. U vindt hier informatie over de activiteiten, het werk, de organisatie, adressen en het kerkgebouw van de gemeente.De Open Hof is een gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en die haar eigen plek in Rijssen heeft. Mensen met verschillende achtergronden vinden bij ons onderdak. We zijn een open gemeente waar we omzien naar elkaar, waar ruimte is voor de menselijke maat en waar we elkaar met respect tegemoet treden ook als we verschillend over zaken denken. 


                                                                             
Op  zondag  ontmoeten we elkaar als gemeente van Christus. We willen Zijn weg volgen. Hij is echter niet het eindpunt, maar het beginpunt. Vanuit dat beginpunt proberen we ieder op onze eigen manier onze plek in de gemeente in te nemen. 
                    
In de erediensten staat God centraal, zoeken we de relevantie van het geloof voor het leven van alledag en leggen we een link naar de huidige maatschappij. De diensten willen zowel een rustpunt bieden, alsook ruimte voor nieuwe vormen en liederen. 
In al de verschillen die er in de gemeente zijn vinden we het belangrijk om momenten van ontmoeting te creëren om elkaar te verrijken en te bemoedigen. 
 
We staan open naar onze omgeving en willen het dienend voorbeeld van Jezus volgen door de kerk ook door de week open te stellen voor al wie daar
behoefte aan heeft.
                                                                               

We beseffen dat we niet alle antwoorden hebben, maar dat geloven een weg van vertrouwen is, waarbij de Heilige Geest Zijn eigen wegen gaat door de gemeente.

                                                 


                                                                       
 
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten

Zondag 30 januari 2022, 10.00 u.
Voorganger: Ds. H. Nekeman, Olst
alleen op Kerk TV

Zondag 06 februari 2022, 10.00 u; Themadienst: School & Kerk
Voorganger: Ds. R. Nijhuis

alleen op Kerk TV

Zondag 13 februari 2022, 10.00 u.
Voorganger: Ds. D. van Keulen

alleen op Kerk TV

Zondag 20 februari 2022, 10.00 u.
Voorganger: Ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham
alleen op Kerk TV

Zondag 27 februari 2022, 10.00 u.
Voorganger: Ds. W. Oosterhof, Wierden
alleen op Kerk TV

Woensdag 02 maart 2022,  17.00 u. ; Aswoensdag
Voorganger Ds. D. v Keulen
alleen op Kerk TV

Zondag 06 maart 2022, 10.00 u.
Voorganger: Ds. R. Vedders-Dekker, Markelo
alleen op Kerk TV

 
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "OpenHof Café"
voor gezelligheid in ongedwongen sfeer
van 10.00 u. tot 11.30 u.
tot nader bericht zijn wij gesloten
ivm CORONA maatregelen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.