PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Laatste Nieuws Laatste NieuwsLOMMERDMARKT
Komende zomer is er in het centrum van Rijssen weer een lommerdmarkt, goederen voor deze markt kunt u inleveren 
op woensdag 13 en donderdag 14 juli 's avonds  18.00 - 19.30 u. inleveren bij de garage van de familie Koedijk (hoek Rozengaarde- Kerkstraat) Wil je helpen? graag, neem even contact op met Anda Lohuis  06-24241583 of
Ria Arnold 06-51324323
 


Situatie in Oekraine: wat kunt u doen?  1

De heftige situatie in Oekraïne heeft een grote impact op de wereld, ons land en ook op de samenleving in Rijssen-Holten. De vreselijke berichten en beelden uit Oekraïne raken ons diep en tegelijkertijd is het ontroerend om te zien hoeveel hulpinitiatieven er ontstaan in onze samenleving. Wat kunt u doen?
Geld geven
Wilt u doneren? U kunt geld doneren bij uw eigen kerk, maar ook bij veel andere instanties. Zo hebben bijvoorbeeld het Rode Kruis, Stichting Vluchteling of Stichting Samenwerkende Hulporganisaties gironummers geopend waarnaar geld kan worden overgemaakt. Geld storten kan op:

 

  • Bij uw eigen kerk
  • giro 5125 van het Rode Kruis
  • giro 999 van Stichting Vluchteling
  • giro 555 van Stichting Samenwerkende Hulporganisaties
  • Ook kunt u doneren aan de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) via hun website


Spullen of vrijwilligerswerk
Momenteel wordt nog volop in kaart gebracht wat er nodig is en waar initiatieven bij elkaar komen. Landelijk vindt u op de website van Vluchtelingenwerk een overzicht van de verschillende acties. Lokaal brengt de gemeente dit samen met andere partijen momenteel in beeld. Mocht u zich alvast willen aanmelden als vrijwilliger, kunt u contact opnemen met ViaVie Welzijn. 

Huisvesting Oekraïense vluchtelingen

Sommige inwoners geven aan Oekraïense vluchtelingen in huis te willen nemen. Het gaat hierbij om opvang voor een langere periode. Inwoners die opvang kunnen bieden, kunnen zich op dit moment melden via de website van de gemeente Rijssen-Holten én via de website www.takecarebnb.org. Omdat momenteel nog geregeld wordt wie de plaatsing gaat verzorgen, willen we u vragen u op beide kanalen te registreren. 

Houd u de website www.rijssen-holten.nl/oekraine in de gaten voor de laatste actuele informatie. 

Hulpvraag vluchtelingen Oekraïne.  2  
De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote toestroom van vluchtelingen.
Hierbij is er gebrek aan van alles.  Deze schrijnende situatie in Oekraïne heeft
tot gevolg dat er onmenselijke situaties ontstaan bij de Poolse (en andere) grenzen.

De Open Hof doet een beroep op u.
U kunt op twee manieren uw bijdrage leveren namelijk door spullen te brengen naar de kerk.
Er is vooral behoefte aan :
·         Houdbaar voedsel bv blikken groente, rijst e.d.
·         Hygiëne materialen bv maandverband, luiers, WC papier
·         Tandpasta, paracetamol en zeep

U kunt de spullen bij de kerk inleveren op: 
maandag t/m donderdag tussen 19.00-19.30 uur
zaterdagmorgen tussen 10.30-12.00 uur             De kerk gaat weer OPEN zonder beperkingen

Met ingang van vrijdag 11 maart (een vesperdienst) is het bijwonen van kerkdiensten weer mogelijk zonder beperkende maatregelen.

Dat betekent dat alle liederen weer kunnen worden meegezongen; de responsies en het "Onze Vader" kunnen meegebeden worden.

Voor kerkgangers die toch nog de 1,5 meter regel in de kerk willen handhaven, is het vak bij het orgel gereserveerd. 

Ook is het (vanaf 13 maart) weer mogelijk om koffie te drinken na de dienst!

Alle andere regels vervallen.

Gerrit Pluimers, scriba


 


Vervanging ds. Astrid Gouma wegens langdurige ziekte.

Omdat onze dominee Astrid Gouma langdurig afwezig zal zijn i.v.m. een operatie en een periode van herstel daarna, hebben wij naar vervanging gezocht voor haar pastorale taken in het crisispastoraat. 

Wij zijn opgelucht dat wij de oplossing hiervoor zo dichtbij hebben gevonden, namelijk in onze eigen gemeente. Twee pastoraal werkers, Lenie van Geenen en Ria Smeijers zijn bereid deze taak tijdelijk op zich te nemen. Dat betekent dat zij zich willen inzetten voor crisissituaties bij gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letters A t/m L. U kunt hierbij denken aan overlijden, ziekenhuisopname of ernstige ziekte thuis, maar ook bij geloofsvragen en psychisch lijden.
Ds. Dirk van Keulen blijft zich inzetten voor de crisissituaties bij gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letters M t/m Z. 

Wanneer u extra ondersteuning wenst, verzoeken we u deze vraag neer te leggen bij uw eigen wijkouderling. Die geeft dit dan door aan Lenie van Geenen en Ria Smeijers. De telefoonnummers van de ouderlingen vindt u in het colofon achter in het kerkblad.
Voor wie onder Ds. Dirk van Keulen vallen: u kunt zelf contact met hem opnemen; u mag dat ook via uw ouderling doen. 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze neerleggen bij uw ouderling.

Met vriendelijke groet van het pastorale team, 

Ds. Dirk van Keulen, Lenie van Geenen, Ria Smeijers, Bert Baan, Gesien Breukelman, Coby Meenks, Jennita Paalman en Sieb Terpstra  

     

 
ambtsdragers ambtsdragers
Afscheid en Bevestiging Ambtsdragers 10- 10- 2021

                                                                            

               
                      


 
 
nieuws van de Open Hof nieuws van de Open Hof
 

DE KERKENRAAD vraagt u na te denken of u het ouderlingen team wilt versterken. Dit is ook mogelijk als deeltaak, ook is het mogelijk als echtpaar een team te vormen (samen sterk)  lees hier meer over in het kerkblad van september 2021  pag. 4 en 5
 

 
Kinderkerk Kinderkerk
                   

 Normaal gesproken vind de KND alleen plaats  op de derde zondag van de maand. Er is dan tijdens de hele kerkdienst Kinderkerk voor kinderen van 3  t.m. 12 jaar oud. Zij komen samen in de consistorie van de kerk, steken een kaarsje op, bidden, luisteren naar een verhaal en naar een lied en ontmoeten elkaar rond het licht van God. 
Zo komen zij op een vierende en creatieve wijze in aanraking met het geloof.
 voor info 06 55542964
Er is een groepsapp met alle ouders waarin de nieuwe uitnodiging en waarin een korte samenvatting van wat er gedaan is gezet wordt met af en toe een foto. Kinderen en ouders (en leiding) zijn tot nu toe erg enthousiast!!

Dus wees welkom!

 
 
Collecte Collecte
Helaas kunt u niet altijd fysiek aanwezig zijn bij onze diensten in de Open Hof, daardoor missen wij een belangrijk deel van de collecte inkomsten. Het doel van de wekelijkse collecte wordt op de beamer zichtbaar gemaakt
 U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekening van de Open Hof :

Diaconie Open Hof : Rekeningnummer diaconie NL 81 RABO 0347 3735 42

De kerk: Rekeningnummer kerk: NL 28 RABO 0373 7279 41
of d.m.v.

Bij gebruik van de Givt app: vul 2 bedragen in,

•Het eerste bedrag is voor de diaconie
•Het tweede bedrag is voor de Kerk,
•tik op “volgende”,
•tik op “ lijst”, zoek ”PKN Rijssen Open Hof”
•tik op “geven”
•tik op “volgende”.
 DANK VOOR UW BIJDRAGE

***** TIP *****  
De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl  
Digitale collecte giften zijn natuurlijk welkom. Digitaal collecteren
 
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten

Zondag 10 juli, 10.00 u.
Voorganger: Ds. W. de Jong, Goor

op Kerk TV

Zondag 17 juli, 10.00 u.
Voorganger: Ds. A. de Vries, Nijverdal

op Kerk TV

Zondag 24 juli, 10.00 u.
Voorganger: Ds. H van Boggelen, Deventer

op Kerk TV

Zondag 31 juli 10.00 u.
Voorganger: Dr. M.G. de Vries, Wierden
op Kerk TV

Zondag 07 augustus 10.00 u.
Voorganger: Pastor D. Beuving, Markelo

op Kerk TV

Zondag 14 augustus 10.00 u.
Voorganger: Ds. H van Dijk, Enter

op Kerk TV

Zondag 21 augustus 10.00 u.
Voorganger: Ds. Dirk van Keulen

op Kerk TV

Zondag 28 augustus 10.00 u. Avondmaal
Voorganger: Ds. Dirk van Keulen

op Kerk TV

Zondag 04 september 10.00 u.
Voorganger: Ds. K. Brevet, Deventer

op Kerk TV


geen avondgebed voor Oekraïne 
i.v.m. een corona besmetting en de komende
reis van Ds. Dirk van Keulen is er geen avondgebed.
t.z.t zal worden bekeken of dit weer opgestart
wordt en in welke vorm.
vr. gr.
 
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "Open Hof Café"
voor gezelligheid in ongedwongen sfeer.
Van 10.00 u. tot 11.30 u.
IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.