PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Duiven loslaten op Eerste Pinksterdag bij de Open Hof Duiven loslaten op Eerste Pinksterdag bij de Open Hof
Loslaten van de duiven op Eerste Pinksterdag bij de Open Hof door Ds. Dirk van Keulen
Loslaten van de duiven
 

                                      

aanmeldformulier vrijwilligerswerk 
voor invullen van het form. download de bovenstaande  link

“Daden gaan woorden te boven” 
Er is in de kerk al regelmatig gesproken over een vrijwilligersbank. Met bovenstaand motto kunnen we veel voor elkaar betekenen.
Wat verstaan we onder zo’n vrijwilligersbank?            Als je hulp nodig hebt in de tuin, hulp bij een klus in huis, om de hond uit te laten als dat even niet lukt, oppassen, schoonmaken, mantelzorger ontlasten door aanwezig te zijn, meerijden naar het ziekenhuis, hulp bij de computer of welke vorm van hulp dan ook, hoe mooi zou het dan zijn als we als gemeenteleden elkaar kunnen helpen.
We hebben twee vrijwilligers, te weten Joke Voortman (tel. 06-30668794) en Gerdien Zandvoort (tel. 06-38162818), bereid gevonden om een database van vrijwilligers op te zetten en te bemiddelen tussen vraag en aanbod. 
Ben jij bereid om iets voor anderen te doen dan kun je je opgeven via het formulier dat je bij het kerkblad aantreft. Wees daarin niet te benauwd, onderken je talenten. Als je gevraagd wordt en het komt niet uit, dan kun je altijd nee zeggen. Het is belangrijk om een goed gevulde database aan te leggen om aan aanvragen van gemeenteleden te kunnen voldoen. Dat is de ene kant.
Aan de andere kant hebben we natuurlijk gemeenteleden nodig die de hulp kunnen gebruiken. Het kan best een stap zijn om hulp te vragen, maar als dat wat meer gemeengoed wordt, dan hebben de vrijwilligers ook het gevoel dat ze zich niet voor niets hebben opgegeven; dus schroom niet. Voor elke aanvraag, op wat voor vlak dan ook, zal serieus worden gekeken of er een vrijwilliger voor te vinden is. Je kunt je aanvraag alvast neerleggen bij Joke of Gerdien, telefonisch of via de mail :  vrijwilligersbank@openhof-rijssen.nl
Het is natuurlijk fijn als dit project van de grond komt en hoe mooi zou het zijn als we daar ook de kerk nog mee kunnen sponsoren. Voor elke klus vragen we in principe € 5,- (of wat u er voor over heeft) per klus of uur voor de kerk. De vrijwilliger die de klus heeft uitgevoerd kan het envelopje met geld en zijn/haar naam erop afgeven bij Joke Voortman, Banisweg 29 te Rijssen. 
De gegevens van de Vrijwilligersbank komen ook in het colofon achterin het kerkblad te staan.
We zien jouw opgaven en aanvragen graag tegemoet!!
Namens de kerkenraad van de Open Hof.
Sieb Terpstra, Inge Ligtenberg, Heleen Nijhuis
________________________________________________________

 
 
nieuws nieuws

 

 

                         *** belangrijke mededeling  dd 16-05-2021 ***               

Beste gemeenteleden van de Open Hof,

De kerk gaat weer OPEN en wel op 23 mei, de Pinksterdienst!
De Open Hof is een hele tijd gesloten geweest voor alle activiteiten. De zondagse eredienst is ruim
5 maanden alleen via KerkTV te zien geweest en werd alleen door de benodigde ambtsdragers en vrijwilligers bijgewoond. Ook vergaderingen en andere activiteiten vonden digitaal plaats.

Premier Rutte heeft onlangs een aantal versoepelingen doorgevoerd en ook voor de komende week staat er weer een aantal op stapel. Ondanks dat de corona-situatie in heel Nederland nog steeds kritiek is geeft de PKN al enige tijd op de routekaart aan dat er een dienst met 60 mensen mag worden gehouden. 
Als kerkenraad van de Open Hof zijn we daar tot nu toe terughoudend in geweest, maar met de landelijke versoepelingen willen ook wij niet langer wachten.

U krijgt weer een mail van Kerktijd als u wordt uitgenodigd voor de dienst. Via deze mail kunt u zich aanmelden binnen 24 uur. Indien u niet gereageerd heeft binnen deze tijd wordt er iemand anders uitgenodigd. 
Heeft u zich nog nooit opgegeven voor Kerktijd dan kan dat alsnog door een mail te sturen naar:  aanmeldform. voor dienst bijwonen   Wilt u in deze mail aangeven met hoeveel personen u naar de kerk wilt komen; u wordt dan altijd voor dat aantal uitgenodigd, maar u kan het op het moment van de acceptatie van de uitnodiging nog verminderen (vermeerderen kan niet). Degenen die geen mailadres hebben en zich nog niet eerder telefonisch hebben aangemeld kunnen contact opnemen met Sieb Terpstra (06-36151324), zij zal zorgen dat u ook geregistreerd en af en toe uitgenodigd wordt.
Let op: de mailadressen met de domeinnaam @openhof-rijssen.nl willen nog wel eens in de ongewenste email belanden. Check daarom regelmatig deze mailbox. 
De oppasdienst is er ook weer elke zondag. De kinderen tellen niet mee voor het aantal van 30 en hoeven dus ook niet te worden opgegeven. Er is geen kindernevendienst en voor de kinderkerk krijgt u vanzelf weer een uitnodiging.


Uiteraard gelden ook in de kerk nog de volgende regels
·         De ingang van de kerk is verplaatst naar de nooduitgang links naast de voordeur
·         Mondkapje tijdens het lopen
·         Handen desinfecteren
·         Als u Corona-gerelateerde klachten heeft blijft u thuis
·         De koster begeleidt u naar uw zitplaats
·         Niet zingen tijdens de dienst
·         Aan het eind van de dienst gaat u weer zitten tot de koster aangeeft dat u kunt gaan.
We hopen u snel weer te zien in de kerk, al kan dat natuurlijk wel even duren met 30 mensen per keer. 

Namens de kerkenraad  
Heleen Nijhuis (vicevoorzitter)

 


Zoals misschien al is opgevallen zijn we als kerk bezig met een nieuwe huisstijl.
Er is een nieuw logo en langzamerhand gaan we over op dit logo op alle mediakanalen van de Open Hof.

Het beeldmerk is een combinatie van een kerk, en een persoon die in aanbidding met zijn armen omhoog naar de hemel reikt.
Maar je kunt het ook zien als een persoon die mensen met open armen ontvangt. 
Iedereen is welkom in de Open Hof. De mooie kleuren van de PKN zijn gebruikt en we hopen dat hierdoor de herkenbaarheid van onze Open Hof wordt vergroot. 
 
Kinderkerk Kinderkerk
Nu de regels van het RIVM aangescherpt zijn, zijn wij ook even  gestopt. We hopen zo snel mogelijk weer te kunnen starten. Normaal gesproken vind de KND alleen plaats  op de derde zondag van de maand. Er is dan tijdens de hele kerkdienst Kinderkerk voor kinderen van 3  t.m. 12 jaar oud. Zij komen samen in de consistorie van de kerk, steken een kaarsje op, bidden, luisteren naar een verhaal en naar een lied en ontmoeten elkaar rond het licht van God. 
Zo komen zij op een vierende en creatieve wijze in aanraking met het geloof.

Iedereen is  straks weer welkom, maar geef je wel even op van te voren bij Daphne Scherphof. Haar telefoonnummer is : 0655542964. 
Er is een groepsapp met alle ouders waarin de nieuwe uitnodiging en waarin een korte samenvatting van wat er gedaan is gezet wordt met af en toe een foto. Kinderen en ouders (en leiding) zijn tot nu toe erg enthousiast!!

Dus wees welkom!
Dit jaar is er nog Kinderkerk op 15 november en op 20 december.

 
 
Woord van bemoediging Woord van bemoediging

Woord van bemoediging voor gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland
door  moderamen van de Generale Synode

 
kerktijd.nl kerktijd.nl
Tot nu toe hebben zich al veel personen aangemeld voor KERKTIJD.NL   Om in aanmerking te komen voor een uitnodiging = bezoek aan een dienst, moet u zich aanmelden via de mail die u heeft ontvangen of via opgave na een telefoontje van de wijkouderling. U ontvangt dan een uitnodiging voor de komende dienst indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.
Heeft u geen mail ontvangen of geen telefoontje, dan kunt ook zelf een aanmeldformulier downloaden via 
aanmeldformulier

Om samen te kunnen komen moeten wij echter als kerk voldoen aan een aantal regels van het RIVM, waarbij uw gezondheid en die van uw naasten het belangrijkste is. Om alles zo goed mogelijk in banen te leiden hebben wij als Open Hof een gebruikersplan opgesteld. U vindt dit op de website en het ligt in de hal van de kerk.
Uitgangspunt zijn de regels van het RIVM:
  • Houd  1,5 meter afstand van elkaar als u niet één huishouden bent
  • Desinfecteer uw handen
  • Blijf thuis bij klachten
Lees verder om meer informatie te verkrijgen hoe de kerkdiensten weer opgestart gaan worden
 
 
Collecte Collecte
Helaas kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij onze diensten in de Open Hof, daardoor missen wij een belangrijk deel van de collecte inkomsten. Het doel van de wekelijkse collecte wordt op de beamer zichtbaar gemaakt
 U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekening van de Open Hof :

Diaconie Open Hof : Rekeningnummer diaconie NL 81 RABO 0347 3735 42

De kerk: Rekeningnummer kerk: NL 28 RABO 0373 7279 41
of d.m.v.

Bij gebruik van de Givt app: vul 2 bedragen in,

•Het eerste bedrag is voor de diaconie
•Het tweede bedrag is voor de Kerk,
•tik op “volgende”,
•tik op “ lijst”, zoek ”PKN Rijssen Open Hof”
•tik op “geven”
•tik op “volgende”.
 DANK VOOR UW BIJDRAGE

***** TIP *****  
De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl  
Digitale collecte giften zijn natuurlijk welkom. Digitaal collecteren
 
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten

Zondag 20 juni, Doopdienst
Voorganger: Ds. D. van Keulen
10.00 u.

Op uitnodiging of via Kerk tv

Zondag 27 juni,
Voorganger: Ds. F. Buitink, Heino
10.00 u.
Uitzending ook via Radio 350

op uitnodiging of via Kerk tv

Zondag 4 juli,
10.00 u.
Voorganger: DS. F. Buitink, Heino

op uitnodiging of via Kerk tv

Zondag 11 juli,
10.00 u.
Voorganger: Ds. D. van Keulen

op uitnodiging of via Kerk tv
 
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "OpenHof Café"
I.V.M. CORONA RICHTLIJNEN 
MOMENTEEL GEEN 
"OPEN HOF CAFÉ
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.