PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Jeugdwerk Jeugdwerk
Elke zondag is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Na de eerste lezing gaan wij naar onze eigen ruimte waar we een verhaal vertellen en een spel of knutselwerkje maken. Ook is er elke 1e en 3e zondag van de maand een speciale kinderdienst in een eigen ruimte, we noemen dit de ‘kinderkerk’. Alle kinderen van 3 tot ongeveer 12 jaar zijn hier van harte voor uitgenodigd. We beginnen dan in onze eigen ruimte en komen vlak voor de zegen in de kerkzaal. We zingen liedjes, steken een kaarsje aan, lezen uit de Bijbel, maar doen ook leuke spelletjes. Voor meer informatie bel of app naar Daphne Scherphof (0655542964).
 
Jeugdwerk Jeugdwerk

Binnen de Open Hof is er speciale aandacht voor de jeugd en jonge gezinnen. De groei in het geloof is een ontdekkingsreis langs diverse thema’s. We willen als kerk de jongeren en jonge gezinnen graag begeleiden bij die reis en, waar nodig, als richtingwijzer dienen. Jezus is onze leidsman. 
Voor de diverse groepen jeugd zijn er verschillende commissies en clubs. De verschillende jeugdcommissies en jeugdclubs vallen onder het jeugdmoderamen. 
Organisatie 
Het jeugdwerk valt onder het jeugdmoderamen. Het jeugdmoderamen bestaat uit 4 personen, 2 jeugdouderlingen en 2 jeugddiakenen. De jeugdouderlingen en –diakenen maken deel uit van de kerkenraad en vertegenwoordigen zo de jeugd binnen onze kerk. Bovendien is het jeugdmoderamen ook vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de kerk, het moderamen. 
Wat doet een jeugdouderling en een jeugddiaken 
De jeugdouderling en -diaken hebben eigenlijk een vergelijkbare taak, aanspreekpunt zijn voor de diverse jeugdclubs, vinger aan de pols houden wat de jeugd beweegt en de jongeren vertegenwoordigen in de kerkenraad. Het jeugdmoderamen is de spreekbuis voor de jongere in de kerkenraad. Nieuwe ideeën gaan altijd via het jeugdmoderamen naar de kerkenraad. Juist daarom zitten de jeugdouderlingen en –diakenen ook vaak in een of meer jeugdcommissies. Juist om de oren en ogen goed open te houden wat de jeugd bindt met de kerk. De jeugdouderling en jeugddiaken draaien ook mee in de wekelijkse kerkdiensten. Je ziet ze dus regelmatig als dienstdoend ouderling of diaken.
JEUGDDIENST COMMISSIE:
De jeugddienstcommissie verzorgt elke maand een speciale jeugddienst. Deze jeugddienst is de laatste zondag van de maand en begint om 19:00 uur. 
De jeugddiensten worden voorbereid door de jeugddienstcommissie, in samenwerking met de catechisanten van de groep 16+. Elke keer wordt een aansprekend thema gekozen, vaak begeleid door een koor, of een combo. Hoewel het jeugddienst heet, zijn deze diensten vaak bezocht door mensen van alle leeftijdscategorieën. 
Wie zit er in de jeugddienstcommissie? 
- Bert Baan
- Naomie van der Sar

OPPASDIENST:
Tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen is er oppas voor de jongste kinderen. Deze vindt plaats in de oppasruimte onder leiding van een volwassene en een jongere. 
Contactpersonen: 
- Nadia Baan  

TIENERNEVENDIENST:
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad wordt er door het jeugdmoderamen op de eerste en de derde zondag van de maand een 10-ernevendienst georganiseerd. Deze dienst is bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Zij gaan bij het begin van de gewone dienst naar hun eigen ruimte en krijgen hun eigen dienst, waarin uit de Bijbel wordt gelezen en gepraat wordt over de Bijbel. 
Na de preek komen zij naar de kerkzaal en wonen daar de rest van de dienst bij. 
Contactpersoon is de jeugdouderling. 

KINDERNEVENDIENST:
Iedere zondag wordt er tijdens de kerkdienst een nevendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Na de schriftlezing gaan de kinderen naar hun eigen dienst, ze komen na de preek terug. Er zijn 2 groepen met elk een aantal personen als leiding, die om de beurt dienst doen. 
Het afscheid van de oudste groep van de nevendienst wordt gehouden in een morgendienst, meestal eind juni, die wordt voorbereid door de kindernevendienstcommissie. 

HUISCATECHESE:
Alle jongeren tussen 13 en 20 jaar krijgen in de maand september een uitnodiging van de jeugdouderlingen voor de catechese. De avonden worden gehouden in de periode oktober tot maart/april. Er wordt gestart met een gezamenlijk kamp. In maart/april wordt het seizoen afgesloten met een gezellige avond en een avonddienst die door de catechesegroepen zelf wordt voorbereid. 
Contactpersoon: Jeugdouderling. 

MEE DOEN OF MEE HELPEN?:
Meedoen? 
Ben je geïnteresseerd in een van deze activiteiten en heb je je nog niet opgegeven? Dat kan alsnog bij een van de leden van het jeugdmoderamen. Je kunt natuurlijk ook gewoon een keer meegaan om de sfeer te proeven of te kijken hoe een activiteit verloopt. 

Meehelpen? 
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen meewerken in Gods Hof om de jonge leden te begeleiden in hun ontdekkingsreis naar het geloof en het gelovig leven. Wil je meehelpen, of een keer meedoen? Meld je dan aan bij één van de leden van het jeugdmoderamen. 
 
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten en voorgangers:

Alle diensten vangen om 10.00 uur aan (tenzij anders aangegeven) en worden tevens uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl 

Zondag 7 juli
Voorganger: Pastor T. Lambers Heerspink, Delden
Afscheid 12 jarigen KND
Tienernevendienst

Zondag 14 juli

Voorganger: Ds. T Nieuwenhuis, Den Ham

Zondag 21 juli
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden
Kinderkerk

Zondag 28 juli

Voorganger: Ds. Buitink, Heino

Zondag 4 augustus
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden

Zondag 11 augustus
Voorganger: Ds. P. Wansink, Lochem

Zondag 18 augustus
Voorganger: Pastor D. Beuving, Markelo

Zondag 25 augustus
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden
Avondmaal

Zondag 1 september

Voorganger: Ds. M. Benard-Boertjes, Wierden
Kinderkerk
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "Open Hof Café"
voor gezelligheid in ongedwongen sfeer.

Van 10.00 - 11.30 uur.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.