PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Kerkinformatie Kerkinformatie

                                                     ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Het was in de jaren 1980. Voor een aantal gezinnen, allen belijdende leden van de Nederlands Hervormde kerk te Rijssen was het moeilijk aansluiting te krijgen bij de plaatselijke hervormde kerk. Deels vanwege hun eigen achtergrond, deels vanwege het probleem hun visie en beleving bespreekbaar te maken bij de plaatselijke kerkenraad. Gesprekken hierover liepen steeds op niets uit en andere oplossingen hiervoor bv. door elders te kerken voldeden niet. Vanaf 1982 besloten zij een werkgroep te vormen, zich te organiseren en middels gesprekken met de Centrale Kerkenraad te proberen een legale plaats binnen de locale Hervormde Gemeente te verwerven. 
Het uitgangsprincipe was: ‘Het moet ons een zorg zijn dat veel mensen, dooplid en belijdend lid van de Nederlands Hervormde Kerk zijnde, buiten Rijssen kerken of van de kerk afdwalen omdat ze zich niet thuis voelen binnen de hervormde kerk ter plaatse’. 
In overleg met de Synode en enkele predikanten uit de omgeving worden de mogelijkheden onderzocht om voor deze groep een andere wijze van prediking, catechese en viering te verkrijgen. De modaliteit wordt als midden-orthodox omschreven. De vorm die de groep voor ogen staat is een wijkgemeente met enkele keren per maand een predikant van haar signatuur, indien dat niet mogelijk is een bijzondere wijkgemeente binnen de plaatselijke gemeente en in het uiterste geval een zelfstandige deelgemeente. Inventarisatie van het aantal belangstellenden levert een basis op om verder te gaan
   
     
 
   
 
In overleg met de Provinciale Kerkvergadering wordt volgens de regels van de kerkorde, bij de Centrale Kerkenraad de
stichting van een Buitengewone Wijkgemeente aangevraagd. De   groep wordt uitgenodigd om haar motieven en achtergronden kenbaar te maken. Het gesprek   verloopt moeizaam, er worden geen openingen geboden. Ook in volgende gesprekken komt men niet tot een overeenstemming en de tegenstellingen verharden zich. Intussen groeit de achterban waarmee intensief contact wordt onderhouden. De wensen van de groep worden uiteindelijk duidelijk en definitief door de Centrale Kerkenraad afgewezen. Een deelgemeente wordt nu onontkoombaar. Het besluit wordt gesteund door de meerderheid van de aspirant-leden. 
Ook in een gesprek tussen Provinciale Kerkvergadering en Centrale Kerkenraad komen er geen nieuwe gezichtspunten naar voren. Middels een brief aan alle leden van de plaatselijke Hervormde Kerk wordt nog eens open en eerlijk uitgelegd wat er gaande is en gevraagd wie de groep wil steunen. Er komen veel reacties, ook in de pers. Inmiddels zijn er voldoende sympathisanten en is er genoeg financiële ondergrond om te starten en er wordt een aanvraag voor een zelfstandige wijkgemeente bij de synode ingediend. 
De Synode besluit op 6 september 1985 tot vorming van een deelgemeente. Ook nu wijst de Centrale Kerkenraad het af , maar op 23 februari 1986 vindt de openingsdienst plaats in het kantoorgebouw van de fa. Ter Horst. In 1990 wordt het nieuwe kerkgebouw aan de Stationsdwarsweg ingewijd.
 
                                                                                                                         
 
 
KERKORGEL:
Het Digitale Orgel, in gebruik sinds mei 2008, is door Adriaan van der Poel uit Veenendaal gebouwd. Voor meer informatie over het orgel: www.vanderpoelkerkorgels.nl


 
 

 
GEDACHTENISPLEK:
Met een gedachtenisplek worden belangrijke kerkelijke momenten aangeduid. 
Gebeurtenissen die mensen bijblijven: het is te midden van deze gemeente dat mensen hun kind lieten dopen, waar een gestorvene werd herdacht en uitgedragen. 
Een gedachtenisplek legt een verbinding tussen het kerkgebouw en de betrokken gemeenteleden en kan de gemeenschapszin bevorderen. In de gedachtenisplek hangt een glaskunstwerk 
                        
voor contact/info : scriba@openhof-rijssen.nl
   
 
 
terug
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten en voorgangers:

Alle diensten vangen om 10.00 uur aan (tenzij anders aangegeven) en worden tevens uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl 

Zondag 7 juli
Voorganger: Pastor T. Lambers Heerspink, Delden
Afscheid 12 jarigen KND
Tienernevendienst

Zondag 14 juli

Voorganger: Ds. T Nieuwenhuis, Den Ham

Zondag 21 juli
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden
Kinderkerk

Zondag 28 juli

Voorganger: Ds. Buitink, Heino

Zondag 4 augustus
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden

Zondag 11 augustus
Voorganger: Ds. P. Wansink, Lochem

Zondag 18 augustus
Voorganger: Pastor D. Beuving, Markelo

Zondag 25 augustus
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden
Avondmaal

Zondag 1 september

Voorganger: Ds. M. Benard-Boertjes, Wierden
Kinderkerk
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "Open Hof Café"
voor gezelligheid in ongedwongen sfeer.

Van 10.00 - 11.30 uur.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.