PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
klimaatcrisis klimaatcrisis

Op zondag 31 oktober om 14.00 uur geeft filosoof dr. Veronica Vasterling (Radboud Universiteit Nijmegen) in de Open Hofkerk te Rijssen een lezing over:

“Hannah Arendt en de klimaatcrisis”

en gaat daarna over dit onderwerp met ons in gesprek. De discussie concentreert zich op de vragen:
•    Hoe motiveren we mensen om anders te handelen als het om het klimaat gaat?
•    Hoe kunnen we hier tot gemeenschappelijkheid komen?

Hannah Arendt is een Amerikaanse filosofe (1906-1975) van Joodse komaf. Spraakmakend werd haar boek “Eichmann in Jeruzalem”(1963) vanwege haar notitie ‘De banaliteit van het kwaad’.

Veronica Vasterling zal allereerst ingaan op Arendts opvatting over politiek in algemene zin om daarna dieper in te gaan op de betekenis van haar politieke filosofie in onze tijd. In het bijzonder zal het gaan over de afkalving van de democratie en gerelateerd daaraan de klimaatcrisis.
Hoewel Hannah niet meer leeft, veronderstelt Veronica dat zij over ´onze klimaatcrisis’ zou hebben geschreven. Juist omdat het om een crisis gaat die deels veroorzaakt wordt door falende politiek en gebrek aan politieke betrokkenheid. Aan het einde van haar lezing geeft Veronica concrete inzichten, ontleend aan Arendts werk, die ons in staat stellen op een andere manier te kijken naar en te handelen in de huidige situatie.

Adres: Stationsdwarsweg 2, 7461AT Rijssen, Entree: € 7,50 incl. koffie/thee. Opgave gewenst voor 25 oktober via de mail naar anki_veltien@hotmail.com of per tel. 06-52240525.

De lezing is georganiseerd door Vrijzinnigen aan de Regge.
(zie https://vrijzinnigen.nl/welkom/aan-de-regge/)
 
ambtsdragers ambtsdragers
Afscheid en Bevestiging Ambtsdragers 10- 10- 2021

                                                                            

               
                      


 
 
nieuws van de Open Hof nieuws van de Open Hof
 

DE KERKENRAAD vraagt u na te denken of u het ouderlingen team wilt versterken. Dit is ook mogelijk als deeltaak, ook is het mogelijk als echtpaar een team te vormen (samen sterk)  lees hier meer over in het kerkblad van september 2021  pag. 4 en 5
 
 

Vanaf 10 oktober 2021 zal het reserveringssysteem via Kerktijd.NL vervallen en bent u zonder uitnodiging welkom in de kerk.

 

 
Vrijwilligersbank Vrijwilligersbank
                                

 

                                 “Daden gaan woorden te boven” 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor de Vrijwilligersbank!            

Wil jij best af en toe wat vrijwilligerswerk doen, maar wil je je niet al te veel vastleggen? Geef je dan nu op voor de vrijwilligersbank van de Open Hof!
Dit kan heel gemakkelijk via een mail naar vrijwilligersbank@openhof-rijssen.nl, door een telefoontje naar Gerdien Zandvoort (06-38162818) of Joke Voortman (06-30668794) of via het aanmeldformulier aanmeldformulier vrijwilligerswerk 

Hoe mooi is het wat te kunnen betekenen voor een medemens zonder dat het verplichtingen schept. 

Mocht er een hulpaanvraag binnenkomen, dan wordt door Joke en Gerdien gekeken of er een geschikte kandidaat voor te vinden is. Als je gevraagd wordt om wat te doen, kun je altijd weigeren.
Hoe meer mensen zich aanmelden als vrijwilliger, hoe beter er een match kan worden gemaakt tussen hulpvrager en hulpverlener.

Je kunt je bijvoorbeeld opgeven voor boodschappen halen voor iemand die ziek is, met de auto meerijden naar afspraken (in het ziekenhuis), mantelzorger ontlasten door aanwezig te zijn, hulp bij computerproblemen, oppassen (op kinderen), klusjes doen, schoonmaken etc. 

HULP OF VERVOER NODIG?      

Ook als je hulp nodig hebt kun je een mail sturen of bellen met Gerdien of Joke. Hun gegevens kun je altijd vinden in het colofon achter in het kerkblad, helemaal onderaan. 

Voor elke klus zouden we het op prijs stellen als er een vrijwillige bijdrage van € 5 per klus of uur voor de kerk wordt afgedragen aan de coördinatoren d.m.v. een envelopje. Als er vervoer per auto wordt gevraagd dan vragen we van de hulpvrager om de vrijwilliger € 0,19 per km. te betalen plus evt. parkeerkosten. 

Op dit moment heeft een aantal vrijwilligers zich aangemeld voor de volgende taken (beschikbaarheid altijd in overleg). 
 
  • Boodschappen doen, meerijden naar een afspraak, mantelzorger, hulpvragen over Windows, Microsoft, Office, Excel, Word en Outlook. 

Mocht u een hulpvraag hebben, die niet genoemd staat, dan kunt u deze altijd doorgeven en wordt geprobeerd hier een hulpverlener voor te vinden. 

Ondertussen (juli) is de eerste hulpaanvraag voor vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis door een vrijwilliger geregeld door Gerdien en Joke.

We zien uw/jouw opgaven en aanvragen graag tegemoet!

Namens de kerkenraad van de Open Hof,

Heleen Nijhuis, Sieb Terpstra en Inge Ligtenberg,


 
 
Kinderkerk Kinderkerk
                   

 Normaal gesproken vind de KND alleen plaats  op de derde zondag van de maand. Er is dan tijdens de hele kerkdienst Kinderkerk voor kinderen van 3  t.m. 12 jaar oud. Zij komen samen in de consistorie van de kerk, steken een kaarsje op, bidden, luisteren naar een verhaal en naar een lied en ontmoeten elkaar rond het licht van God. 
Zo komen zij op een vierende en creatieve wijze in aanraking met het geloof.
 voor info 06 55542964
Er is een groepsapp met alle ouders waarin de nieuwe uitnodiging en waarin een korte samenvatting van wat er gedaan is gezet wordt met af en toe een foto. Kinderen en ouders (en leiding) zijn tot nu toe erg enthousiast!!

Dus wees welkom!
Dit jaar is er nog Kinderkerk op 15 november en op 20 december.
 
 
Collecte Collecte
Helaas kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij onze diensten in de Open Hof, daardoor missen wij een belangrijk deel van de collecte inkomsten. Het doel van de wekelijkse collecte wordt op de beamer zichtbaar gemaakt
 U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekening van de Open Hof :

Diaconie Open Hof : Rekeningnummer diaconie NL 81 RABO 0347 3735 42

De kerk: Rekeningnummer kerk: NL 28 RABO 0373 7279 41
of d.m.v.

Bij gebruik van de Givt app: vul 2 bedragen in,

•Het eerste bedrag is voor de diaconie
•Het tweede bedrag is voor de Kerk,
•tik op “volgende”,
•tik op “ lijst”, zoek ”PKN Rijssen Open Hof”
•tik op “geven”
•tik op “volgende”.
 DANK VOOR UW BIJDRAGE

***** TIP *****  
De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl  
Digitale collecte giften zijn natuurlijk welkom. Digitaal collecteren
 
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten

Zondag 31 oktober 10.00 u.
Voorganger:  Ds. Vedders-Dekker, Markelo
Vrije toegang en tevens op Kerk TV


Zondag 07 november 10.00 u.
Voorganger: Ds. A. Gouma
Heilig Avondmaal
Vrije toegang en tevens op Kerk TV


 
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "OpenHof Café"
voor gezelligheid in ongedwongen sfeer
van 10.00 u. tot 11.30 u.
wel op gepaste afstand van elkaar
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.