PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Lid worden Lid worden
Soort lidmaatschappen. 


Er bestaan verschillende soorten lidmaatschappen van de Protestantse Kerk in Nederland: 

Dooplid: deze persoon is gedoopt in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of als gedoopt lid van een ander kerkgenootschap overgekomen. 
Belijdende lid: deze persoon heeft belijdenis gedaan in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of is als belijdend lid van een ander kerkgenootschap overgekomen. 
Gast lid Een gast lid is een persoon die lid is van een ander kerkgenootschap maar die tevens lid is geworden van een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat kan onder bepaalde voorwaarden. De status van een gast lid is vervolgens vrijwel gelijk aan die van een lid. 

Voorkeurs lid: Men spreekt van voorkeurslidmaatschap indien een lid een sterke binding voelt met, en ingeschreven wenst te worden, bij een kerkelijke gemeente die zich buiten de gemeente bevindt waar hij geografisch toe behoort. Het betreffende lid kan voorkeurs lid worden van die betreffende gemeente. 
Als de voorkeursgemeente op een ander grondgebied ligt, heeft men hiervoor de goedkeuring van de kerkenraad van de nieuwe / ontvangende gemeente nodig. 
Als de voorkeursgemeente op hetzelfde grondgebied ligt, hoeft men alleen zijn wens kenbaar te maken aan de kerkenraad van de voorkeursgemeente.
Vriend: In de Kerkorde is vastgelegd dat het mogelijk is om personen die zich niet aansluiten bij een kerkelijke gemeente, toch op te nemen in de registratie. Bijvoorbeeld wanneer deze personen wel graag de kerkdiensten bezoeken of meedoen aan kerkelijke activiteiten. In de kerkorde van de Protestantse Kerk wordt specifiek vermeld dat het pastoraat ook naar hen uitgaat. Zij hebben dus wel recht op meeleven en pastorale zorg. De rechten en plichten die voor overige gemeenteleden gelden, zijn op vriend niet van toepassing.
Vriend kan/kunnen zijn:
  • Zij, die lid zijn van een andere gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, maar zich ook verbonden weten met deze gemeente
  • Zij, die van geen kerk lid zijn, maar zich wel verbonden weten met deze gemeente.
Het ‘eigenaarschap’ van de gegevens berust bij de (wijk)gemeente waarin de (eerste) inschrijving heeft plaatsgevonden, deze (wijk)gemeente mag als enige wijzigingen aanbrengen op de gegevens van de geregistreerde.
Het vriend zijn wordt bij verhuizing buiten het gebied van de oorspronkelijke wijkgemeente niet doorgegeven aan de nieuwe wijkgemeente; de persoon wordt automatisch voorkeurs lid bij de oorspronkelijke wijkgemeente.

Mee geregistreerden: Worden opgenomen in de registers van de Protestantse Kerk in Nederland, om zodoende informatie te verzamelen over de samenstelling van een plaatselijke gemeente.
Mee geregistreerden komen in principe voor in gezinsverband (pastorale eenheid) met één of meer protestantse leden. Zelf kunnen zij tot geen of tot een ander kerkgenootschap behoren.
Het is dan ook niet mogelijk een mee geregistreerde zelfstandig in de registratie op te nemen, er dient altijd een relatie (in de ‘brede zin des woords’) te zijn met een ‘lid’.

Door vertrek uit het (protestantse) gezinsverband (door overlijden van het lid, echtscheiding, verhuizing, etc.) kan een meegeregistreerde als zelfstandig’ persoon (met ‘Pastorale eenheid’) in de registratie voorkomen. Om bovenstaande redenen is deze Pastorale eenheid ‘ongeldig’.
U heeft de volgende keuzes:
  • Als betrokken persoon prijs stelt op handhaving van de registratie, dan dient hij/zij als vriend in de registratie te worden opgenomen. 
  • Als er geen band meer met de (nieuwe) gemeente is (d.w.z. niet als vriend opgenomen kan/wil worden), dan dient de meegeregistreerde uit de registratie te worden verwijderd. Er is immers geen (wettelijke) grond meer waarop betrokken persoon als ‘zelfstandige’ meegeregistreerde in de landelijke ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland opgenomen mag blijven.

Hoe wordt u lid? 
Spreekt de Open Hof u aan en wilt u lid worden van de Open Hof of wilt u meer info over de Open Hof, stuur dan een e-mail met uw contactgegevens 
scriba@openhof-rijssen.nl

Situatie 1. Een kind of volwassene wordt gedoopt en is daarmee lid van de gemeente. Als een volwassene gelooft, maar niet is gedoopt, en dus nog geen lid is, kan hij hierover een gesprek aanvragen bij de kerkenraad of predikant van de gemeente. De kerkenraad of predikant zal hem voorstel doen voor een leerweg (‘belijdeniscatechisatie’), die wordt afgerond met geloofsbelijdenis en doop (in een kerkdienst). Daarmee wordt betrokken belijdend lid van de gemeente. 

Situatie 2. Als iemand verhuist en in zijn vorige woonplaats lid was van een gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, wordt diegene automatisch lid van de gemeente van de Protestantse Kerk in zijn nieuwe woonplaats. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er namelijk een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie die er voor zorgt dat de gegevens bij de nieuwe kerkelijke gemeente bekend zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief de verhuizing door te geven aan de oude en de nieuwe kerkelijke gemeente. 

Situatie 3. Als iemand gedoopt is en lid is van een andere christelijke kerk, moet diegene om lid te worden zelf actie ondernemen. De eerste stap is een gemotiveerd verzoek aan de scriba (secretaris) van de kerkelijke gemeente waar diegene bij wilt horen. Na instemming zorgt de kerkenraad dan voor de inschrijving. In plaats van een schriftelijk verzoek kan er ook een gesprek gevoerd worden met iemand van de kerkenraad, bijvoorbeeld de predikant. 

Spreekt de Open Hof u aan en wilt u lid worden van de Open Hof of wilt u meer info over de Open Hof, stuur dan een email met uw contactgegevens 
scriba@openhof-rijssen.nl

 
terug
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten en voorgangers:

Alle diensten vangen om 10.00 uur aan (tenzij anders aangegeven) en worden tevens uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl 

Zondag 7 juli
Voorganger: Pastor T. Lambers Heerspink, Delden
Afscheid 12 jarigen KND
Tienernevendienst

Zondag 14 juli

Voorganger: Ds. T Nieuwenhuis, Den Ham

Zondag 21 juli
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden
Kinderkerk

Zondag 28 juli

Voorganger: Ds. Buitink, Heino

Zondag 4 augustus
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden

Zondag 11 augustus
Voorganger: Ds. P. Wansink, Lochem

Zondag 18 augustus
Voorganger: Pastor D. Beuving, Markelo

Zondag 25 augustus
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden
Avondmaal

Zondag 1 september

Voorganger: Ds. M. Benard-Boertjes, Wierden
Kinderkerk
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "Open Hof Café"
voor gezelligheid in ongedwongen sfeer.

Van 10.00 - 11.30 uur.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.