PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Diakenen Diakenen
TAKEN VAN DE DIACONIE:
De Open Hof wil graag een missionaire en diaconale gemeente zijn die met woord en daad getuigt van het evangelie, dienend en barmhartig, opkomend voor gerechtigheid. De diaconie wil in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de nood van de mensen.


De diaconie hanteert in haar werk de volgende 3 basisprincipes:
Getuigen van Gods gerechtigheid: wat God van ons verwacht vanuit het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij wonen, de medemens waarmee wij leven en de vreemdeling die wij ontmoeten.
Vragen om aandacht: voor elke situatie van lijden en onrecht die constateren in onze directe omgeving van kerk en samenleving en de wereld om ons heen.
Geven van onze gaven: enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als kerkelijke gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds middels onze giften zorgen dat anderen deskundig hulp verlenen. Zorgvuldig omgaan met mensen en middelen.

Ouderen:
Voor de ouderen in onze gemeente worden er jaarlijks verschillende bijeenkomsten georganiseerd met als doel de onderlinge contacten onderhouden in een ontspannen/gezellige sfeer.

Jongeren:
Binnen de diaconie hebben namens het jeugdmoderamen twee jeugddiakenen zitting. Zij zijn het aanspreekpunt voor, onder andere, het recreatieve jeugdwerk binnen de Open Hof. 

Zorg voor elkaar:
Hulpverlening in samenwerking met predikant, kerkelijk werker en maatschappelijk werk. Om zo een menswaardig bestaan te helpen opbouwen en hulp te bieden in allerlei situaties in welke vorm dan ook.

Werelddiaconaat /Mensenrechten/Ontwikkelingssamenwerking:
Dit is ondergebracht in de Z.W.O. Commissie – 1 of 2 diakenen hebben zitting namens de diaconie. Ook ondersteunt de ZWO een twee-jaarlijks durend project.

Avondmaal:
5 Keer per jaar wordt er een avondmaaldienst gehouden. Voor de data verwijzen wij u naar het kerkblad of de agenda.

Ophaaldienst:
Voor mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen is er de ophaaldienst. Wilt u hier gebruik van maken?  Bel de coördinator  Anda Lohuis,(tel no 0624241583}

Rampen:
De diaconie houdt een extra collecte bij grote rampen.

Schenkingen:
Voor schenkingen verwijzen wij u naar de financiële administrator van de diaconie: dhr. B. Kornegoor (ben.kornegoor@kpnmail.nl)

Rekeningnummer diaconie:
NL 81 RABO 0347 3735 42 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Rijssen “Open Hof”
voor info/contact : diaconie@openhof-rijssen.nl


 
terug
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten en voorgangers:

Alle diensten vangen om 10.00 uur aan en worden tevens uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl 

Zondag 28 mei 2023
Ds. F. Buitink, Heino
1 e Pinksterdag

Zondag 4 juni 2023
Ds. H. Nekeman, Olst
Tevens is er Kinderkerk en Tienernevendienst

Zondag 11 juni 2023

Ds. F. Buitink, Heino
Avondmaal

Zondag 18 juni 2023
Ds. A. Gouma
Tevens is er Kinderkerk en
Inzegening huwelijk Noah Voortman en Bo Wolterink

Zondag 25 juni 2023

Ds. H. Wachtmeester, Hengelo

Zondag 2 juli 2023
Ds. W. Oosterhof, Wierden
Afscheid Kindernevendienst
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "Open Hof Café"
voor gezelligheid in ongedwongen sfeer.

Van 10.00 - 11.30 uur.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.