PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Diakenen Diakenen
TAKEN VAN DE DIACONIE:
De Open Hof wil graag een missionaire en diaconale gemeente zijn die met woord en daad getuigt van het evangelie, dienend en barmhartig, opkomend voor gerechtigheid. De diaconie wil in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de nood van de mensen.


De diaconie hanteert in haar werk de volgende 3 basisprincipes:
Getuigen van Gods gerechtigheid: wat God van ons verwacht vanuit het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij wonen, de medemens waarmee wij leven en de vreemdeling die wij ontmoeten.
Vragen om aandacht: voor elke situatie van lijden en onrecht die constateren in onze directe omgeving van kerk en samenleving en de wereld om ons heen.
Geven van onze gaven: enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als kerkelijke gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds middels onze giften zorgen dat anderen deskundig hulp verlenen. Zorgvuldig omgaan met mensen en middelen.

Ouderen:
Voor de ouderen in onze gemeente worden er jaarlijks verschillende bijeenkomsten georganiseerd met als doel de onderlinge contacten onderhouden in een ontspannen/gezellige sfeer.

Jongeren:
Binnen de diaconie hebben namens het jeugdmoderamen twee jeugddiakenen zitting. Zij zijn het aanspreekpunt voor, onder andere, het recreatieve jeugdwerk binnen de Open Hof. 

Zorg voor elkaar:
Hulpverlening in samenwerking met predikant, kerkelijk werker en maatschappelijk werk. Om zo een menswaardig bestaan te helpen opbouwen en hulp te bieden in allerlei situaties in welke vorm dan ook.

Werelddiaconaat /Mensenrechten/Ontwikkelingssamenwerking:
Dit is ondergebracht in de Z.W.O. Commissie – 1 of 2 diakenen hebben zitting namens de diaconie. Ook ondersteunt de ZWO een twee-jaarlijks durend project.

Avondmaal:
5 Keer per jaar wordt er een avondmaaldienst gehouden. Voor de data verwijzen wij u naar het kerkblad of de agenda.

Ophaaldienst:
Voor mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen is er de ophaaldienst. Wilt u hier gebruik van maken?  Bel de coördinator  Anda Lohuis,(tel no 0624241583}

Rampen:
De diaconie houdt een extra collecte bij grote rampen.

Schenkingen:
Voor schenkingen verwijzen wij u naar de financiële administrator van de diaconie: Renate Ekhart administratie-diaconie@openhof-rijssen.nl

Rekeningnummer diaconie:
NL 81 RABO 0347 3735 42 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Rijssen “Open Hof”
voor info/contact : diaconie@openhof-rijssen.nl
terug
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten en voorgangers:

Alle diensten vangen om 10.00 uur aan (tenzij anders aangegeven) en worden tevens uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl 

Zondag 7 juli
Voorganger: Pastor T. Lambers Heerspink, Delden
Afscheid 12 jarigen KND
Tienernevendienst

Zondag 14 juli

Voorganger: Ds. T Nieuwenhuis, Den Ham

Zondag 21 juli
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden
Kinderkerk

Zondag 28 juli

Voorganger: Ds. Buitink, Heino

Zondag 4 augustus
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden

Zondag 11 augustus
Voorganger: Ds. P. Wansink, Lochem

Zondag 18 augustus
Voorganger: Pastor D. Beuving, Markelo

Zondag 25 augustus
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink, Delden
Avondmaal

Zondag 1 september

Voorganger: Ds. M. Benard-Boertjes, Wierden
Kinderkerk
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "Open Hof Café"
voor gezelligheid in ongedwongen sfeer.

Van 10.00 - 11.30 uur.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.