PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Ouderlingen Ouderlingen
Ouderling

Als ouderling mag je van betekenis zijn voor mensen; het naar elkaar omzien is de
belangrijkste taak. Samen met de diakenen, contactpersonen, bezoekers en predikant of
pastoraal werker ben je hier verantwoordelijk voor. In je wijk kom je lief en leed tegen,
twijfel en geloofsvertrouwen. Alle gesprekken verlopen weer anders en dat maakt het
werk erg boeiend.

Een ouderling omschreef het ouderling zijn eens als “machtig mooi” werk, omdat je
zoveel voor iemand kan betekenen. Het is ook bijzonder om als ouderling te ervaren
hoe open gemeenteleden zijn in het pastorale contact. Dat is een geschenk waar
zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Een ouderling heeft dan ook een
ambtsgeheim.

Als ouderling ben je ook medeverantwoordelijk voor de dienst van Woord en
Sacramenten. Een ouderling is een gemeentelid met een bijzondere opdracht net zoals
alle andere kerkenraadsleden.

Aan een ouderling is toevertrouwd:
 
  • De zorg voor de gemeente ‘Open Hof’.
  • Tijdens kerkdiensten hebben twee ouderlingen dienst namens de kerkenraad.
  • Het medeverantwoordelijkheid dragen voor de bediening van Woord en
  • Sacramenten (Doop en Avondmaal).
  • De ouderling heeft pastorale zorg bij rouw- en trouwdiensten.
  • Een huisbezoek wordt gedaan als een gemeentelid hierom vraagt of als een ouderling dit belangrijk vindt.
  • Het bijwonen van verschillende vergaderingen in de kerk.
  • De ouderling werkt in een team. Het team bestaat uit ouderling(en), diakenen,predikant(en), contactpersonen en bezoekers. Het team is verantwoordelijk voor contacten met gemeenteleden in een wijk.
  • De ouderling vraagt ook aan de gemeenteleden om naar elkaar om te zien.

Als u graag pastoraal contact wilt met een ouderling of predikant/pastoraal werker, wilt
u dan de ouderling van uw wijk bellen? Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met
een andere wijkouderling.
Wijk West:                                            Sieb Terpstra tel. 06-36151324
Wijk Noord:                                           Bert Baan tel. 06-42489789
Wijk Centrum/Notter & Zuna:                  Tina de Jong (gem. leden A t/m L) tel. 06-
                                                            34151643
                                                            Jennita Paalman gem.leden M t/m Z)Tel. 06-
                                                            81607572
Wijk Zuid:                                             Gesien Breukelman tel. 0548-515690
Wijk Oost Rijssen/Enter:                         Wim Tijhof tel. 06-14443436

Er worden geen speciale eisen aan een ouderling gesteld. “God roept niet de bekwamen maar bekwaamt de geroepenen”

Laten we met elkaar gemeente zijn.
Blijf omzien naar elkaar.

voor contact/info : scriba@openhof-rijssen.nl

Jeugdouderling: 
voor info/contact : scriba@openhof-rijssen.nl
terug
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten en voorgangers:

Alle diensten vangen om 10.00 uur aan (tenzij anders aangegeven) en worden tevens uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl 

Zaterdag 30 maart 21.00 uur
Voorganger: Ds. D. Juijn Delden
Stille Zaterdag

Zondag 31 maart

Voorganger: Pastor Dini Beuving
Pasen

Zondag 7 april

Voorganger: Ds. W. Oosterhof, Wierden
Kinderkerk

Zondag 14 april

Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink
Belijdenis en bevestiging

Zondag 21 april

Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink
Doopdienst / Kinderkerk

Zondag 28 april

Voorganger: Ds. De Vries-Smelt, Wierden

Zondag 5 mei
Voorganger: Ds. G.J. Lambers Heerspink
Kinderkerk
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "Open Hof Café"
voor gezelligheid in ongedwongen sfeer.

Van 10.00 - 11.30 uur.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.