PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Downloads Downloads
Hieronder een aantal bestanden om in te zien of te downloaden:

Download;   verkiezings formulier voorjaar 2021

Declaratie formulier Open Hof

collectebonnen formulier   
dit formulier kunt u mailen naar : collectebonnen@openhof-rijssen.nl 


Verkiezingen 2021: Formulier voor het aanbevelen t.b.v. ambtsdragers. 

Met dit formulier kunt u aanbevelingen indienen van personen die naar uw mening voor verkiezing tot ambtsdrager in aanmerking komen. Zie ook het kerkblad van april 2021
De verkiezingen zullen plaatsvinden op zondag 9 mei en donderdag 13 mei 2021


U mag per ambt meerdere namen indienen!

Kandidaten voor het ambt van ouderling:
Naam                                        Adres
   
   
   
   
   
   
   
   

Kandidaten voor het ambt van diaken:
Naam                                        Adres
   
   
   
   
   
   
   
   

Kandidaten voor het ambt van Jeugddiaken:
Naam                                        Adres
   
   
   
   
   


Datum: ……………
Naam:……………………………………………………Handtekening………………………………
Naam:……………………………………………………Handtekening………………………………
Naam:……………………………………………………Handtekening………………………………
Naam:……………………………………………………Handtekening………………………………
U kunt uw aanbevelingen tot en met zondag 18 april indienen bij de scriba van de kerkenraad, bij één van de kerkrentmeesters of afgeven aan één van de andere kerkenraadsleden. Die zorgen dan dat het op de goede plek terecht komt.
Dit formulier is ook te vinden op onze website: www.openhof-rijssen.nl, menu à downloads. 
Het formulier mag u mailen naar: verkiezingen@openhof-rijssen.nl
 
 
Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw

Gemeente: Open Hof Rijssen
Betreft gebouw: Stationsdwarsweg 2
Versie: 3.5
Datum: 19-10-2020

GEBRUIKSPLAN OPEN HOF KERKGEBOUW
 
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten

ZONDER BEZOEKERS

Zondag 18 april 2021, SIEN Dienst
Voorganger: Pastor D. Beuving-Dannenberg
10.00 u.

via Kerk tv/ radio

Zondag 25 april 2021
Voorganger Ds. H van Dijk, Enter
10.00 u. 

via Kerk tv/ radio

Zondag 2 mei 2021
Voorganger Ds. D. van Keulen
10.00 u.

via Kerk tv/ radio
 
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "OpenHof Café"
I.V.M. CORONA RICHTLIJNEN 
MOMENTEEL GEEN 
"OPEN HOF CAFÉ
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.