PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
ZWO COMMISSIE ZWO COMMISSIE
Z.W.O. staat voor Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
De taken zijn : 
- Het zich als commissie bezinnen op zending, werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
- De gemeente betrekken bij de ZWO door middel van voorlichting en stimulering. 
- Geld inzamelen voor het ZWO werk 
Doel. Het doel van de ZWO-commissie van de Open Hof is de belangen van de Zending , Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking te behartigen. 
Samenstelling.De commissie heeft op dit moment 6 leden. 
Overzicht van de activiteiten: 
Voorlichting. In de kerkbladen en tijdens kerkdiensten wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de ZWO-activiteiten en de diverse collectes. 
Kaarten- en postzegelactie. Er worden jaarlijks kaarten en postzegels ingezameld voor het zendingswerk. 
Langlopend project .Dit is een 2 jaar lang durend project. Het project "2gether 2africa" is nu afgesloten. 
Ons nieuwe project is Dreamhouse
Nadat we in januari ons project 2gether 2 Africa met een mooie fijne dienst hebben afgesloten, zijn we opzoek gegaan naar een nieuw project. 
Een gemeentelid bracht Dreamhouse onder onze aandacht en samen met de Diaconie hebben we hier uiteindelijk ook voor gekozen. 
Dreamhouse is opgericht door Sammy een predikant van Shine Jogja een kerk in Yogyakarta  
Hier volgt een korte beschrijving over Dreamhouse: 
Dreamhouse wil niet alleen opvang en onderwijs bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden. De focus van Dreamhouse ligt bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de kinderen, waar ieder kind wordt behandeld als een uniek individu. 
Zij bieden de kinderen opvang wanneer thuis wonen onmogelijk is of de ontwikkeling van het kind belemmert, betalen het onderwijs en geven hen individuele aandacht. 
Visie. Transformatie van kwetsbare kinderen met een hoog risico door hen te helpen hun dromen te vinden en door hen te inspireren om een zinvol leven te leiden voor hun zelf en anderen. 
Missie 
   • Verdediging en het pleiten voor kinderen in kwetsbare gebieden. 
   • Kansen en mogelijkheden van kinderen vergroten. 
   • Bouw een netwerk dat ervoor zorgt dat kinderen meer kansen krijgen. 
Samen met Dreamhouse gaan we kijken voor welk specifiek onderdeel wij geld gaan inzamelen.  
Acties Friedensstimme. Er wordt meegewerkt aan de Paas- en Kerstgroetacties van Stichting Friedensstimme. 
Pinkstergroetactie. Op eerste Pinksterdag wordt aan de kerkgangers na de dienst een Pinkstergroet aangeboden. 
Inzameling op dankdag. Rondom dankdag wordt een inzameling gehouden. Er worden houdbare boodschappen ingezameld voor de plaatselijke voedselbank, voor info/contact diaconie@openhof-rijssen.nl
 
terug
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten

Zondag 22 mei, 10.00 u.
Voorganger: Ds. T.J. Smink, Wierden

  op Kerk TV

Donderdag 26 mei, 10.00 u.
Voorganger: Ds. D.van Keulen

  op Kerk TV

Zondag 29 mei, 10.00 u.
Voorganger Ds. R. Nijhuis, Rijssen

  op Kerk TV

Zondag 05 juni, 10.00 u. Doopdienst
Voorganger Ds. D. van Keulen

  op Kerk TVElke avond avondgebed voor Oekraïne 

m.u.v. week 20 i.v.m. vakantie week DS. D van Keulen
van 19.30 tot 19.45
geen Kerk TV
 
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "Open Hof Café"
voor gezelligheid in ongedwongen sfeer
van 10.00 u. tot 11.30 u.
IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.